Inkoop hulpmiddelen

Het gebruik van hulpmiddelen is onderdeel van het instellingsbudget

Hulpmiddelen die niet individueel op maat worden gemaakt vallen volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) binnen het budget van de zorginstelling. Deze hulpmiddelen worden roerende voorzieningen genoemd. Denk bijvoorbeeld aan infuuspompen, po-stoelen, tilliften, stomamaterialen en wondzorgproducten.

 

Sommige hulpmiddelen worden bovenbudgettair gefinancierd

Rolstoelen voor individueel gebruik en strikt persoonsgebonden hulpmiddelen worden bovenbudgettair gefinancierd. Strikt persoonsgebonden hulpmiddelen zijn

  • prothesen
  • orthesen
  • statische ligorthesen
  • orthopedische schoenen
  • therapeutisch elastische kousen
  • omgevingsbesturing persoonsgebonden
  • kleding

 

Zilveren Kruis Zorgkantoor koopt de bovenbudgettair gefinancierde hulpmiddelen apart in

Het Zorgkantoor sluit contracten met (medisch-) facilitaire bedrijven. De bedrijven leveren in opdracht van de indiceerder van de Wlz-instelling het hulpmiddel en faciliteren de Wlz-instelling en de klant in een juist en veilig gebruik van het hulpmiddel. Het bedrijf declareert rechtstreeks bij het Zilveren kruis Zorgkantoor.

 

Inkoopprocedure depothouder rolstoelen 2018

Zilveren Kruis Zorgkantoor is verantwoordelijk voor de contractering van depothouders voor de herverstrekking van rolstoelen volgens de Wet Langdurige Zorg (Wlz). We starten een nieuwe inkoopprocedure depothouder Wlz 2018. Daarmee willen we een depothouder contracteren voor de periode na 2017. Het contract met de huidige leverancier eindigt op 31 december 2017. Dit is een contract voor alle tien de zorgkantoorregio’s waarvoor Zilveren Kruis de Wlz uitvoert.

Ga naar alle inkoopdocumenten

 

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens