Experiment persoonsvolgende inkoop

Voor de gehandicaptenzorg in de regio Rotterdam experimenteert Zilveren Kruis Zorgkantoor met Persoonsvolgende inkoop. Dit experiment komt voort uit de Kamerbrief Waardig leven met zorg. Het doel van het experiment met persoonsvolgende zorg is de mogelijkheden van klanten te vergroten. Zodat zij zorg kunnen kiezen die het beste past bij hun wensen, behoeften en manier van leven.

 

Het experiment heeft een eigen zorginkoopbeleid

De voorwaarden voor deelname aan het experiment staan in het inkoopdocument 2018 (pdf). Voor het experiment is een afzonderlijke conceptovereenkomst (pdf). De overeenkomst is geldig tot 31 december 2018. Het beleid is deels gebaseerd op de reguliere inkoopdocumenten voor Wlz 2018. Hier wordt in het inkoopdocument naar verwezen. Heeft u in 2017 een overeenkomst en wilt u die voortzetten? Dan heeft u ook de instemmingsverklaring 2018 (pdf) nodig.


Het experiment stopt eind 2018

De continuïteit van zorg aan klanten geborgen we door zorgaanbieders een overeenkomst aan te bieden voor het reguliere Wlz inkoopbeleid. Lees voor meer informatie de aanvulling 2019 bij downloads zorginkoopbeleid 2019.


Inschrijven voor 2018?

Zo schrijft u zich in:

 

Wij adviseren nieuwe zorgaanbieders zich goed te verdiepen in de Wlz

Jaarlijks contracteren wij tientallen nieuwe zorgaanbieders. Het is belangrijk dat nieuwe zorgaanbieders zich goed informeren over wat nodig is om binnen de Wlz zorg te kunnen bieden, te declareren en betaald te krijgen. Het organiseren van de administratieve randvoorwaarden voor zorglevering binnen de Wlz neemt tijd in beslag. Meer informatie hierover vindt u in onze presentatie voor nieuwe zorgaanbieders (ppt).

 

Neem contact met ons op als u vragen heeft

Wij ontvangen vragen over het verkrijgen van een overeenkomst voor het Experiment bij voorkeur per e-mail. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

​ 

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens