Extra middelen via Waardigheid en trots

Van 2016 tot en met 2020 zijn via het programma Waardigheid en trots (W&t) structureel extra middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. De middelen worden ingezet voor een zinvolle daginvulling voor bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel. Op basis van uw plan verdeelt het Zorgkantoor het beschikbare budget tussen de verschillende zorgaanbieders.

Lees meer op waardigheidentrots.nl

 

Extra middelen voor 2018 aanvragen

Zo vraagt u extra middelen aan via het programma Waardigheid en trots:

  • Dien uw plan uiterlijk 1 oktober 2017 in per e-mail
  • Zorg naast de handtekening van de bestuurder ook voor handtekeningen van de (centrale) cliëntenraad (CR), ondernemingsraad (OR) en indien aanwezig de verpleegkundigen- of verzorgenden adviesraad (VAR)
  • Bij voorkeur ontvangen wij uw plan in pdf-formaat

Diende u een meerjarig strategisch plan in? Zorg dan elk jaar voor een verklaring van de (centrale) CR, OR en indien aanwezig de VAR waarin zij aangeven betrokken te zijn en instemmen met de wijze van uitvoering.

 

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens