Zorginkoop

 

Voor het leveren van Wlz zorg heeft u een overeenkomst Wlz nodig. De voorwaarden voor een overeenkomst Wlz en de productieafspraken staan in ons zorginkoopbeleid. We geven u inzicht in de ontwikkelingen van de zorgkosten en daarmee in de benutting van de contracteerruimte. Om de contracteerruimte optimaal te benutten worden de productieafspraken bijgesteld tijdens de herschikking. Bij de nacalculatie stellen we de afspraken definitief vast.

Inkoop Wlz

Hoe verloopt het inkoopproces van Wlz voor zorgaanbieders in de sectoren V&V (ouderenzorg), GZ (gehandicapten) en GGZ (geestelijke gezondheidszorg)? Wanneer kunt u een offerte indienen en wat zijn de afspraken over herschikking en nacalculatie?

Inkoopplanning Wlz
Inkoopbeleid Wlz
Herschikking & nacalculatie
Monitoren zorgkosten
Informatie voor de cliëntenraden

Overige inkoop

Zilveren Kruis Zorgkantoor verzorgt een aantal subsidieregelingen. Daarnaast maken wij ons sterk voor klantondersteuning. En doen mee aan het Experiment gehandicaptenzorg in Rotterdam. De voorwaarden voor deze regelingen staan in het betreffende inkoopbeleid.

Inkoop hulpmiddelen
Inkoop klantondersteuning
Inkoop subsidieregeling extramurale behandeling
Inkoop experiment gehandicaptenzorg Rotterdam
Inkoop subsidieregeling eerstelijnsverblijf
Extra middelen Waardigheid en trots

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder

U wilt een contract met Zilveren Kruis Zorgkantoor? En u mag zorg leveren vanuit de Zvw of Wlz? Voldoet u aan de eisen van ons inkoopbeleid? Dan kunt u zich melden voor een overeenkomst Wlz.

Bekijk hier de stappen naar een overeenkomst

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens