Zorginkoop

 

Het is onze ambitie om klanten die gebruik maken van langdurige zorg, in staat te stellen zoveel mogelijk het leven te leiden zoals zij dat het liefste willen. Dat doen we door samen met klanten en u te zoeken naar de best passende zorgoplossingen. In de inkoopstrategie en het inkoopbeleid leest u wat wij onze klanten beloven en hoe wij dit waarmaken.

Inkoopstrategie- en beleid 2020

Inkoop Wlz

Hoe verloopt het inkoopproces van Wlz voor zorgaanbieders in de sectoren V&V (ouderenzorg), GZ (gehandicaptenzorg) en GGZ (geestelijke gezondheidszorg)? Wanneer kunt u een offerte indienen en wat zijn de afspraken over herschikking en nacalculatie?

Beleidskader - achtergronden en inkoopthema's
Inkoopbeleid Wlz - V&V, GZ en GGZ
Inkoopplanning Wlz
Herschikking & nacalculatie
Monitoren zorgkosten
Informatie voor de cliëntenraden

Overige inkoop

Zilveren Kruis Zorgkantoor verzorgt een aantal subsidieregelingen. Daarnaast maken wij ons sterk voor cliëntondersteuning. En doen mee aan het Experiment gehandicaptenzorg in Rotterdam. De voorwaarden voor deze regelingen staan in het betreffende inkoopbeleid.

Inkoop hulpmiddelen
Inkoop cliëntondersteuning
Inkoop cliëntenvertrouwenspersoon
Inkoop subsidieregeling extramurale behandeling
Inkoop experiment gehandicaptenzorg Rotterdam
Inkoop subsidieregeling eerstelijnsverblijf
Extra middelen Waardigheid en trots

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder

U wilt een contract met Zilveren Kruis Zorgkantoor? En u mag zorg leveren vanuit de Zvw of Wlz? Voldoet u aan de eisen van ons inkoopbeleid? Dan kunt u zich melden voor een overeenkomst Wlz.

Bekijk hier de stappen naar een overeenkomst

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens