Kortdurende behandeling regelen

In 2018 is het voor klanten met een Volledig Pakket Thuis (VPT) of zorgzwaartepakket (ZZP) zonder behandeling mogelijk om een kortdurende Wlz-behandeling te krijgen. Is er een kortdurende behandeling nodig? Dan toetst het zorgkantoor achteraf of de kortdurende behandeling doelmatig is ingezet en voldoet aan de criteria. Deze criteria staan in het Voorschrift Toewijzing 2018 (pdf).

Heeft u declaraties over geleverde zorg in 2017? Daarvoor blijft de machtigingsprocedure van 2017 gelden.

Er zijn 3 vormen van kortdurende behandeling mogelijk

  1. Consultatie door een Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) of Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)
  2. Het kortdurend leveren van de overige behandelvormen SOG of AVG of behandelprestaties
  3. Consultatie voor klanten met zintuigelijke gehandicaptenzorg (ZG)

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2022-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid