Berichten en notities sturen

Als zorgaanbieder maakt u gebruik van Wlz - berichtenverkeer en notitieverkeer. Op deze pagina leest u hier meer over.

Waarvoor gebruiken we Wlz - berichtenverkeer?

Wlz - berichtenverkeer gebruiken we voor het volgen van klanten in alle fasen van de keten: het indiceren, toewijzen en leveren van zorg, en het opleggen van de eigen bijdrage. Deze berichten worden ook wel EI - berichten genoemd, of AW - berichten. Wlz - berichtenverkeer gebruikt u voor:

 • IO31: Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar het zorgkantoor.
 • AW33: U ontvangt een zorgtoewijzing van het zorgkantoor.
 • AW34: U stuurt een retourbericht toewijzing zorg aan het zorgkantoor, dit is een ontvangstbevestiging.
 • AW35: U stuurt een melding aanvang zorg (MAZ) aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor stuurt de melding door aan het CAK. Het CAK stelt op basis hiervan de eigen bijdrage vast.
 • AW36: U ontvangt een retourbericht melding aanvang zorg van het zorgkantoor, dat is een ontvangstbevestiging.
 • AW39: U stuurt een mutatie (MUT) of melding einde zorg (MEZ) als uw klant ontslagen is, naar een andere zorgaanbieder verhuist of komt te overlijden. Het zorgkantoor stuurt de melding door aan het CAK. Het CAK wijzigt of stopt op basis hiervan de eigen bijdrage.
 • AW310: U ontvangt een retourbericht mutatie/einde zorg van het zorgkantoor, dat is een ontvangstbevestiging.
 • AW319: U declareert de geleverde zorg bij het zorgkantoor.
 • AW320: U ontvangt een retourdeclaratiebericht van het zorgkantoor, dat is een ontvangstbevestiging.

U vindt de Handleiding Wlz - berichtenverkeer op de kennisbank van VECOZO.

In Wlz - berichtenverkeer kunnen foutcodes voorkomen

U kunt de foutcode opzoeken in onze foutcodetool. U vindt er de beschrijving van de foutcode en wat u zelf kunt doen om het probleem op te lossen.

Waarvoor gebruiken we notitieverkeer?

Notitieverkeer heeft als doel om op een veilige, uniforme en eenvoudige manier klantinformatie uit te wisselen tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. En tussen zorgaanbieders onderling. Door het gebruik van notitieverkeer voldoen zorgaanbieders en zorgkantoren aan de privacywetgeving. Notitieverkeer gebruikt u voor:

 • Vragen over klanten die aan u toegewezen zijn
 • Vragen over de afkeur van een EI-bericht
 • Vragen over afkeur in de AW319
 • Reacties op lijsten die wij u sturen

Notitieverkeer is niet bedoeld voor algemene, niet persoonsgebonden vragen. Neemt u daarvoor contact met ons op. U vindt de Handleiding Notitieverkeer op de kennisbank van VECOZO.

Heeft u geen toewijzing?

Dan mogen wij niet zomaar informatie uit het dossier van een cliënt met u delen. Wij gaan zorgvuldig om met de privacygevoelige informatie. Via de raadpleegfunctie van VECOZO ziet u of er een Wlz-indicatie is voor uw cliënt. U logt daarvoor in op de website van VECOZO. U vindt er ook meer informatie over de raadpleegfunctie.

Log in en ga naar de Wlz raadpleegfunctie

Of lees eerst meer over de Wlz raadpleegfunctie

Wilt u weten welke indicatie de klant heeft gekregen van het CIZ? Vraag dan uw cliënt om meer informatie. Hebben uw cliënt of hun gemachtigde(n) vragen? Dan kunnen zij contact met ons opnemen.

U heeft een geldig persoonlijk certificaat nodig met autorisatie voor notitieverkeer

Meer informatie over het aanvragen of aanpassen van uw certificaat vindt u bij Formulieren op de kennisbank van VECOZO. U kunt er ook aanvragen om een beheerstichting of andere Wlz-instantie toestemming te geven om namens uw instantie berichtenverkeer en notitieverkeer en declaratieverkeer uit te voeren.

Let op met AGB-codes in VECOZO

VECOZO maakt voor notitieverkeer gebruik van het AGB-register. In het register staan ook instanties die niet gebruikmaken van iWlz. Of zorgaanbieders die geen geldig certificaten meer hebben.

Gebruik altijd de UZOVI-code van het juiste zorgkantoor

De UZOVI - code is gelijk aan de code van de zorgkantoorregio waar u het contract gesloten heeft of u de zorg levert. Gebruikt u een andere UZOVI-code? Dan komt uw notitie niet aan. Dit zijn de juiste UZOVI-codes:

 • 5503: Zorgkantoor Drenthe
 • 5504: Zorgkantoor Zwolle
 • 5506: Zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen en omstreken
 • 5509: Zorgkantoor Utrecht
 • 5510: Zorgkantoor Flevoland
 • 5511: Zorgkantoor & 't Gooi
 • 5513: Zorgkantoor Kennemerland
 • 5514: Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland
 • 5515: Zorgkantoor Amsterdam
 • 5521: Zorgkantoor Rotterdam

Koppel altijd een klantdossier

Dan weten we zeker dat we over de juiste klant communiceren. Weet u niet hoe u een klantdossier aan een bericht kunt koppelen? Neem dan contact op met uw systeembeheerder. Is het niet mogelijk om een klantdossier te koppelen? Geef dit dan aan ons door.

Gebruik duidelijke onderwerpen

Wij vragen u deze onderwerpen te gebruiken. Dan kunnen wij uw vraag beter afhandelen.

 • AAT [datum verstuurde AAT] [eigen tekst]
 • Rekenmodule combinatie PGB [eigen tekst]
 • Rekenmodule zonder PGB [eigen tekst]
 • Meerzorg [eigen tekst]
 • [eigen tekst] - bij overige vragen

CC-berichten nemen wij ter kennisgeving aan. Wij nemen het bericht dan niet in behandeling.

Vraagt u via het notitieverkeer om een toewijzing?

Wij doen niet zomaar een toewijzing. Wees daarom volledig in uw notitie met uw verzoek. Voor uw verzoek gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • U levert zorg aan de cliënt.
 • Er mag nog geen zorgtoewijzing zijn voor de cliënt.

Is er een dossierhouder of coördinator zorg thuis? Dan wijzen wij uw verzoek niet toe. U bespreekt samen met de dossierhouder of de coördinator zorg thuis de cliëntsituatie. U ontvangt van ons de contactgegevens van de dossierhouder of coördinator zorg thuis wanneer die nog niet bij u bekend zijn.
Is het noodzakelijk voor cliënt dat u in contact komt met de contactpersoon ZIN/wettelijk vertegenwoordiger van cliënt? Dan mogen wij met u deze contactgegevens delen.

Neem contact op met ons

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid