Berichten en notities sturen

Als zorgaanbieder maakt u gebruik van Wlz - berichtenverkeer en notitieverkeer. Op deze pagina leest u hier meer over.

Waarvoor gebruiken we Wlz - berichtenverkeer?

Wlz - berichtenverkeer gebruiken we voor het volgen van klanten in alle fasen van de keten: het indiceren, toewijzen en leveren van zorg, en het opleggen van de eigen bijdrage. Deze berichten worden ook wel EI - berichten genoemd, of AW - berichten. Wlz - berichtenverkeer gebruikt u voor:

 • IO31: Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar het zorgkantoor.
 • AW33: U ontvangt een zorgtoewijzing van het zorgkantoor.
 • AW34: U stuurt een retourbericht toewijzing zorg aan het zorgkantoor, dit is een ontvangstbevestiging.
 • AW35: U stuurt een melding aanvang zorg (MAZ) aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor stuurt de melding door aan het CAK. Het CAK stelt op basis hiervan de eigen bijdrage vast.
 • AW36: U ontvangt een retourbericht melding aanvang zorg van het zorgkantoor, dat is een ontvangstbevestiging.
 • AW39: U stuurt een mutatie (MUT) of melding einde zorg (MEZ) als uw klant ontslagen is, naar een andere zorgaanbieder verhuist of komt te overlijden. Het zorgkantoor stuurt de melding door aan het CAK. Het CAK wijzigt of stopt op basis hiervan de eigen bijdrage.
 • AW310: U ontvangt een retourbericht mutatie/einde zorg van het zorgkantoor, dat is een ontvangstbevestiging.
 • AW319: U declareert de geleverde zorg bij het zorgkantoor.
 • AW320: U ontvangt een retourdeclaratiebericht van het zorgkantoor, dat is een ontvangstbevestiging.

U vindt de Handleiding Wlz - berichtenverkeer op de kennisbank van VECOZO.

In Wlz - berichtenverkeer kunnen foutcodes voorkomen

U kunt de foutcode opzoeken in onze foutcodetool. U vindt er de beschrijving van de foutcode en wat u zelf kunt doen om het probleem op te lossen.

Waarvoor gebruiken we notitieverkeer?

Notitieverkeer heeft als doel om op een veilige, uniforme en eenvoudige manier klantinformatie uit te wisselen tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. En tussen zorgaanbieders onderling. Door het gebruik van notitieverkeer voldoen zorgaanbieders en zorgkantoren aan de privacywetgeving. Notitieverkeer gebruikt u voor:

 • Vragen over klanten die aan u toegewezen zijn
 • Vragen over de afkeur van een EI-bericht
 • Vragen over afkeur in de AW319
 • Reacties op lijsten die wij u sturen

Heeft u geen toewijzing? Dan geven wij u geen informatie uit het dossier van een klant. Notitieverkeer is ook niet bedoeld voor algemene, niet persoonsgebonden vragen. Neemt u daarvoor contact met ons op. U vindt de Handleiding Notitieverkeer op de kennisbank van VECOZO.

U heeft een geldig persoonlijk certificaat nodig met autorisatie voor notitieverkeer

Meer informatie over het aanvragen of aanpassen van uw certificaat vindt u bij Formulieren op de kennisbank van VECOZO. U kunt er ook aanvragen om een beheerstichting of andere Wlz-instantie toestemming te geven om namens uw instantie berichtenverkeer en notitieverkeer en declaratieverkeer uit te voeren.

Let op met AGB-codes in VECOZO

VECOZO maakt voor notitieverkeer gebruik van het AGB-register. In het register staan ook instanties die niet gebruikmaken van iWlz. Of zorgaanbieders die geen geldig certificaten meer hebben.

Gebruik altijd de UZOVI-code van het juiste zorgkantoor

De UZOVI - code is gelijk aan de code van de zorgkantoorregio waar u het contract gesloten heeft of u de zorg levert. Gebruikt u een andere UZOVI-code? Dan komt uw notitie niet aan. Dit zijn de juiste UZOVI-codes:

 • 5503: Zorgkantoor Drenthe
 • 5504: Zorgkantoor Zwolle
 • 5506: Zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen en omstreken
 • 5509: Zorgkantoor Utrecht
 • 5510: Zorgkantoor Flevoland
 • 5511: Zorgkantoor & 't Gooi
 • 5513: Zorgkantoor Kennemerland
 • 5514: Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland
 • 5515: Zorgkantoor Amsterdam
 • 5521: Zorgkantoor Rotterdam

Neem contact op met ons

Bel ons

038 456 78 88

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur