Actief wachtenden en ander lijstwerk

Elke maandag ontvangt u van ons de lijst actief wachtenden. Behalve in weken dat de maandag een vrije dag is, bijvoorbeeld 2e Paas- of Pinksterdag. U ontvangt de lijst dan op de dinsdag. Elke 2e dinsdag van de maand ontvangt u van ons ook een overzicht van andere lijsten die voor u relevant zijn. Dat zijn er maximaal 6.

Gebruik de lijsten om te controleren of de administratie klopt

Klopt er iets niet? Onderneem dan de gepaste actie. Zo zorgen we er samen voor dat de statussen en lijsten altijd actueel zijn. Kijk per situatie in het landelijk voorschrift om te bepalen welke actie u moet uitvoeren. Kijk voor meer informatie bij de verschillende lijsten hieronder. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze Helpdesk iWlz.

Lijst 15 dagen zorgtoewijzing

Op de lijst 5 tot 15 dagen zorgtoewijzing staan klanten waarbij de toewijsdatum op peildatum tussen de 5 en 15 werkdagen oud is. Binnen 5 tot 15 werkdagen wordt er verwacht dat de aanbieder een juist bericht aanlevert over de status van deze klant. Bijvoorbeeld een Melding aanvang zorg (MAZ) of een mutatie (MUT) met de juiste wachtstatus.

Lijst actief wachtenden

Op de lijst actief wachtenden staan klanten die op de peildatum de leveringsstatus 'Actief wachtend' hebben en waarvan de startdatum van de zorgtoewijzing langer dan 10 werkdagen geleden is. Beoordeel deze lijst kritisch en onderneem zo nodig actie, bijvoorbeeld door een melding aanvang zorg (MAZ) of mutatie (MUT).

  • Staan er bij een bovenregionale klant onterecht functies ter overbrugging op de wachtlijst? Geef dit dan via notitieverkeer door. Wij nemen dan contact op met het andere zorgkantoor om de zorgtoewijzing in te trekken.

Wachtlijst

Op de wachtlijst staan alle klanten die op de peildatum een leveringsstatus hebben anders dan; 'In zorg' en & 'Einde zorgvraag'. Controleer of de zorgtoewijzingen terecht op de wachtlijst staan en pas de leveringsstatus zo nodig aan.

  • Staan er bij een bovenregionale klant onterecht functies ter overbrugging op de wachtlijst? Geef dit dan via notitieverkeer door aan de Helpdesk iWlz. Wij nemen dan contact op met het andere zorgkantoor om de zorgtoewijzing in te trekken.
  • Ontbreekt een klant op de wachtlijst? Geef dit dan via notitieverkeer door. Stuur per klant een notitie naar de afdeling Zorgtoewijzing met het verzoek om de zorgtoewijzing aan te maken.

Bewonerslijst

Op de bewonerslijst staan alle klanten die in de periode van 1 maand bij u in zorg zijn geweest. Gebruik de lijst om te controleren of uw administratie overeenkomt met onze administratie. Ontbreekt een klant op de bewonerslijst? Of staat een klant onterecht op de lijst? Geef dit dan via notitieverkeer door. Stuur per klant een notitie aan de Helpdesk iWlz met het verzoek om het uit te zoeken.

Cliënten - in zorg - lijst

Op de cliënten - in zorg - lijst staan alle klanten die op de peildatum bij u in zorg zijn. Gebruik de lijst om te controleren of uw administratie overeenkomt met onze administratie. Ontbreekt een klant op de cliënten - in zorg - lijst? Of staat een klant onterecht op de lijst? Geef dit dan via notitieverkeer door. Stuur per klant een notitie aan de Helpdesk iWlz met het verzoek om het uit te zoeken.

Lijst afgelopen zorgtoewijzing met actuele MAZ

Op de lijst 'afgelopen zorgtoewijzing met actuele MAZ' staan alle klanten die op de peildatum een actuele melding aanvang zorg(MAZ) met een verstreken einddatum van de zorgtoewijzing. Is er geen aansluitende zorg nodig? Beëindig dan de zorgtoewijzing met een mutatie (MUT).

  • Is het indicatiebesluit nog geldig maar levert u geen zorg meer of niet voor dezelfde functie? Lever dan een mutatie (MUT) aan per ontslagdatum. Is het indicatiebesluit nog geldig en levert u nog zorg? Neem dan contact op met de afdeling Zorgtoewijzing om een nieuwe zorgtoewijzing aan te vragen.
  • Is het indicatiebesluit niet meer geldig en levert u nog wel zorg? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe indicatie aan bij het CIZ en lever een mutatie (MUT) aan per einddatum zorgtoewijzing.
  • Staat een klant onterecht op de lijst? Omdat een herindicatiebesluit niet juist is ingelezen in de database of de herindicatie is afgegeven met een ander klantnummer? Neem dan contact op met de Helpdesk iWlz.

Lijst aflopende indicatiebesluit

Op de lijst aflopende indicatiebesluit staan alle indicaties die op de peildatum in de komende twee maanden aflopen. Heeft uw klant over twee maanden nog zorg nodig? Vraag dan op tijd een herindicatie aan.

Lijst AW33 zonder AW34

Op de lijst AW33 zonder AW34 staan alle zorgtoewijzingen (AW33) waarop wij op de peildatum nog geen retourbericht (AW34) hebben ontvangen. Controleer of u de AW33 - berichten hebt ontvangen en of u een retourbericht heeft verstuurd. Heeft u de AW34 nog niet verstuurd? Dan ontvangen wij deze graag alsnog van u. Heeft u de AW33 niet ontvangen? Neem dan contact op met onze Helpdesk iWlz. Wij sturen u dan alsnog het bericht.

Neem contact op met ons

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid