Lijst urgent plaatsen en actief plaatsen en ander lijstwerk

Elke maandag ontvangt u van ons de lijst met de klanten op uw wachtlijst met de status actief plaatsen en urgent plaatsen. Behalve in weken dat de maandag een vrije dag is, bijvoorbeeld 2e Paas- of Pinksterdag. U ontvangt de lijst dan op de dinsdag. Elke 2e dinsdag van de maand ontvangt u van ons ook een overzicht van andere lijsten die voor u relevant zijn.

Gebruik de lijsten om te controleren of de administratie klopt

Hieronder leest u wat het doel van elke lijst is en wat we van u verwachten. Onderneem naar aanleiding van de lijsten gepaste actie. Zo zorgen we er samen voor dat de zowel uw als onze administratie altijd actueel is. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze Helpdesk iWlz

Lijst urgent plaatsen en actief plaatsen

Deze lijst versturen wij wekelijks. Op de lijst urgent plaatsen en actief plaatsen staan uw zorgtoewijzingen die op de peildatum de leveringsstatus 'Urgent plaatsen’ en ‘Actief plaatsen' hebben en waarvan de startdatum van de zorgtoewijzing langer dan 10 werkdagen geleden is. Bekijkt u in het Voorschrift Zorgtoewijzing wat voor de desbetreffende wachtstatus en classificatie de streefnorm voor opname is. Nadert de streefnorm? Probeert u dan zo spoedig mogelijk een passende plaats voor de klant te vinden. Lukt dit niet binnen de streefnorm? Stuurt u dan een notitie naar ons en vraag hulp bij bemiddeling.

  • Er kunnen op deze lijst ook nog klanten staan met de oude wachtstatus actief plaatsen. Vanaf 1 april 2021 zou deze wachtstatus niet meer op deze lijst moeten voorkomen. Landelijk is afgesproken dat u voor deze klanten voor 1 april 2021 via een MUT een nieuwe wachtstatus doorgeeft.

Wachtlijst

Deze lijst versturen wij maandelijks. Op deze lijst staan uw zorgtoewijzingen die op de peildatum een leveringsstatus hebben anders dan; 'In zorg' en & 'Einde zorgvraag'. Controleer of dit alle klanten op uw wachtlijst zijn. Het is belangrijk dat het Zorgkantoor op de hoogte is van u gehele wachtlijst, zodat wij onze bemiddelingstaken goed kunnen uitvoeren. Controleert u ook of de wachtstatus en classificatie nog juist is, en pas deze zo nodig aan. Ontbreekt er een klant op de wachtlijst, en heeft u voor deze klant wel een wachtstatus doorgegeven via het berichtenverkeer? Stuur dan per klant een notitie met het verzoek om de zorgtoewijzing aan te maken. 

Bewonerslijst

Deze lijst versturen we maandelijks. Op de bewonerslijst staan alle klanten die een periode van 1 maand bij u in zorg zijn of zijn geweest. Voor een klant kunnen meerdere zorgtoewijzingen op de lijst staan. Gebruik de lijst om te controleren of uw administratie overeenkomt met onze administratie. Ontbreekt een klant op de bewonerslijst? Of staat een klant onterecht op de lijst? Geef dit dan via notitieverkeer door. Stuur per klant een notitie aan de Helpdesk iWlz met het verzoek om het uit te zoeken.

Cliënten - in zorg - lijst

Deze lijst versturen we maandelijks. Op de cliënten - in zorg - lijst staan alle klanten die op de peildatum bij u in zorg zijn. Gebruik de lijst om te controleren of uw administratie overeenkomt met onze administratie. Ontbreekt een klant op de cliënten - in zorg - lijst? Of staat een klant onterecht op de lijst? Geef dit dan via notitieverkeer door. Stuur per klant een notitie aan de Helpdesk iWlz met het verzoek om het uit te zoeken. 

Lijst indicatiecontrole

Deze lijst versturen we maandelijks. Op de lijst indicatiecontrole staan alle indicaties van klanten die bij u in zorg zijn die op de peildatum in de komende twee maanden aflopen. Heeft uw klant over twee maanden nog zorg nodig? Vraag dan op tijd een herindicatie aan.

Tijdelijke lijst aanleveren MUT nieuwe wachtstatussen

Vanaf februari 2021 sturen we u maandelijks deze lijst. Dit doen we tijdelijk. Het doel van deze lijst is u te ondersteunen bij het aanleveren van de nieuwe wachtstatus en classificatie vóór de deadlines die landelijk zijn afgesproken. De lijst bevat alle klanten waarvoor u vanwege de migratie naar nieuwe wachtstatussen nog een MUT moet sturen. In de lijst staat per klant de deadline.

  • Actief wachtend: voor deze klanten heeft u tot 1 april 2021 om de juiste nieuwe wachtstatus en classificatie door te geven.
  • Wacht op voorkeur: voor deze klanten heeft u tot 15 mei 2021 om de juiste classificatie en eventuele andere wachtstatus door te geven.
  • Wacht uit voorzorg: voor deze klanten heeft u tot 1 juli 2021 om de juiste classificatie en eventuele andere wachtstatus door te geven.

Neem contact op met ons

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid