Persoonsgebonden hulpmiddelen en rolstoelen regelen

Volgens de Wet langdurige zorg wordt een deel van de hulpmiddelen uit het budget van de instelling betaald. Denk bijvoorbeeld aan stomamaterialen, wondzorgproducten en infuuspompen. Dit geldt niet voor persoonsgebonden hulpmiddelen voor individueel gebruik. Die zijn bovenbudgettair. Zorgkantoren regelen de aanvraag, toestemming en het declareren van persoonsgebonden hulpmiddelen. Het gaat om de volgende hulpmiddelen:

 • Rolstoelen
 • Prothesen
 • Orthesen
 • Therapeutisch elastische kousen
 • Orthopedische schoenen
 • Persoonsgebonden kleding
 • Maatwerk tilbanden
 • Ligorthesen
 • Omgevingsbesturing

 

Komt mijn klant in aanmerking voor een persoonsgebonden hulpmiddel?

Uw klant komt in de volgende situaties in aanmerking voor een hulpmiddel:

 • De klant heeft een indicatie voor de Wlz-functies verblijf en behandeling. En de zorg wordt afgenomen bij een instelling die een toelating heeft voor het leveren van de functies verblijf en behandeling.
 • Er is een duidelijke relatie tussen de inzet van het hulpmiddel en de opname-indicatie van de klant en de te verlenen zorg.
 • Het hulpmiddel is persoonsgebonden

 

Hoe vraag ik een hulpmiddel aan?

Bent u indiceerder? Dan kunt u via Zorgverstrekkingen Portaal een hulpmiddel aanvragen. Na het aanvragen krijgt u een advies. Wilt u afwijken van het advies? Schrijf dan een duidelijke motivatie in het portaal. Het Zorgkantoor beoordeelt daarna de aanvraag.

Zorginfo werkt met een internetverbinding die is beveiligd met een Vecozo-certificaat. ZorgInfo wordt door de indiceerder, leverancier, depothouder en het Zorgkantoor gebruikt. Iedereen heeft een geldig certificaat nodig.

Kijk voor meer informatie over het aanvraagproces bij Downloads.

 

Levering van hulpmiddelen gaat via gecontracteerde (medisch-)facilitaire bedrijven

Het Zorgkantoor heeft contracten gesloten met (medisch-)facilitaire bedrijven. Deze bedrijven leveren in opdracht van de indiceerder het hulpmiddel en faciliteren de indiceerder in een juist en veilig gebruik van het hulpmiddel. Het (medisch-)facilitaire bedrijf declareert rechtstreeks bij het Zorgkantoor.

 

Voor rolstoelen geldt rolstoelpooling

Rolstoelen worden bij Zilveren Kruis Zorgkantoor via rolstoelpooling verstrekt. Rolstoelpooling is een samenwerking tussen indiceerder, leverancier, depothouder en het Zorgkantoor. Het houdt in dat de inzet van rolstoelen via een centraal depot gaat. Onze depothouder is Kersten Hulpmiddelenspecialist. Kersten Hulpmiddelenspecialist heeft ook de taak om de instellingsdepots te beheren.

Zo neemt u contact op met Kersten Hulpmiddelenspecialist

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens