Uw zorgverlening

 

Voor het in zorg nemen van een klant heeft u een zorgtoewijzing nodig. De voorwaarden voor zorgtoewijzing staan in het landelijke voorschrift Zorgtoewijzing. Als u specifieke zorg levert is het nodig dat u bekend bent met de afwijkingen en aanvullingen van Zilveren Kruis Zorgkantoor op het landelijke voorschrift. Voor de communicatie met het Zorgkantoor over de zorgtoewijzing en het aanmelden van klanten maken wij gebruik van iWlz.

Algemeen

Het Zorgkantoor wijst de indicatie toe. Daarop kunt u zorg gaan leveren. Lees hier over het voorschrift en over zorg thuis.

Voorschrift zorgtoewijzing
Aanvraag zorg thuis beoordelen

Aanvullend

Wat te doen als de zorg die u levert afwijkt van de gewone afspraken. Uw klant heeft geen recht op Wlz. Of u wilt een kortdurende behandeling leveren. Er is crisiszorg nodig.

Meerzorg aanvragen
Crisiszorg regelen
Kortdurende behandeling regelen
Hulpmiddelen en rolstoelen regelen
Geen indicatie maar wel zorg nodig?
Terugkeer naar zelfstandig wonen aanvragen

Communiceren met Zorgkantoor

Het is belangrijk dat uw communicatie met ons soepel verloopt. Daarom leest u hier over ons berichtensysteem. Over hoe om te gaan met foutcodes. Welke lijsten wij u toesturen. En welke gegevens wij u kunnen leveren wanneer u bijvoorbeeld naar een ander systeem overgaat.

Berichten en notities sturen
Actief wachtenden en andere lijsten
Foutcodes in Wlz-berichtenverkeer
Overzicht actuele zorgtoewijzingen aanvragen