Crisiszorg regelen

Crisiszorg is zorg die acuut nodig is dus direct ingezet moet worden. Er is sprake van een crisis in de volgende situaties:

 • Wanneer de gezondheidssituatie van een klant die niet is opgenomen in een instelling plotseling verandert. Of wanneer de gezondheidssituatie van een klant die opgenomen is in een GZ-instelling plotseling verandert.
 • Wanneer de informele hulp plotseling verandert, bijvoorbeeld het wegvallen mantelzorg. En dit leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de nodige zorg.
 • Wanneer het noodzakelijk is om opname binnen 24 uur (verpleging en verzorging) of tot 48 uur (gehandicaptenzorg) in te zetten. Om onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de klant, zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen.

De regeling crisisopname is als bijlage toegevoegd aan het voorschrift zorgtoewijzing. Bekijk deze en andere documenten bij downloads.

 

Crisis protocol

 • Het beoordelen of het om een crisis situatie gaat wordt gedaan door de huisarts van de cliënt.
 • De huisarts en/of de praktijkondersteuner raadpleegt de website voor het protocol crisiszorg Wlz, het protocol is te vinden onder downloads, zie hierboven.
 • De huisarts/praktijkondersteuner belt 1 zorgaanbieder op de lijst, vervolgens moet deze zorgaanbieder de andere zorgaanbieders op de lijst bellen en zorgen voor een plek.
 • De zorgaanbieders op de lijst zijn gezamenlijk verantwoordelijk om een plek te vinden, hierover zijn afspraken gemaakt met de afdeling zorginkoop.
 • Wanneer de zorgaanbieders aangeven geen plek te kunnen vinden mag er contact opgenomen worden met team Casuïstiek.

 

Crisiszorg regelen in de verpleging en verzorging met behandeling

In het Stroomschema crisisregeling (pdf) staat wanneer u wie belt. Blijkt uit het stroomschema dat crisiszorg nodig is? Zoek dan contact met een zorgaanbieder in de regio. De regeling crisisopname is als bijlage toegevoegd aan het voorschrift zorgtoewijzing. Bekijk deze en de telefoonnummers van crisisbedden bij downloads.

Voor crisiszorg in de verpleging en verzorging gelden deze 4 eisen:

 1. De klant heeft een Wlz-indicatie. Of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat de klant een Wlz-indicatie krijgt binnen twee weken en met terugwerkende kracht per de opnamedatum.
 2. Er is sprake van een acute en naar verwachting permanente verandering.
 3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig.
 4. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk.

 

Crisiszorg regelen in de gehandicaptenzorg

Is er sprake van een crisis bij iemand met een handicap? Dan geldt het protocol voor gehandicaptenzorg. Alleen de verwijzer (bijvoorbeeld huisarts, MEE, Bureau Jeugdzorg of een andere professional) kan contact opnemen met de crisisregisseur in de regio.

 • Amsterdam, Kennemerland, Zaanstreek/Waterland - Astrid Brouwer 06 233 571 16
 • Apeldoorn, 't Gooi, Utrecht, Zutphen- Monique Andringa 06 836 395 50
 • Drenthe, Flevoland (incl. Almere), Zwolle - Angelique Timmerije-Vaags (ma-di) 06 230 145 65 + Ignaas Folkers (woe-do) 06 226 093 26 + Karin Kiemel (vr) 06 133 375 19
 • Rotterdam - Crisisteam MEE Zuid-Holland Noord 088 755 20 00

De regeling crisisopname is als bijlage toegevoegd aan het voorschrift zorgtoewijzing. Bekijk deze en de procedure buiten kantoortijden bij downloads.

 

De 1e zorgaanbieder blijft de dossierhouder

De dossierhouder blijft tijdens de crisisopname verantwoordelijk voor het regelen van een terug- of doorplaatsing van de klant na de crisisperiode. Bij een crisisopname wordt de zorgtoewijzing wel overgezet naar de opnemende crisiszorgaanbieder. Keert de klant terug naar de eerste zorgaanbieder? Dan wordt de zorgtoewijzing ook weer teruggezet.

 

Downloads

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens