Analyses

Klanten in de Wlz willen graag zorg en ondersteuning die bij ze past. Samen met u willen wij dit mogelijk maken. Het delen van data en analyses helpt daarbij. We gaan ook graag met u in gesprek over de meest passende zorg voor u en onze klanten.

 

Verblijfsduur van klanten

Inzicht in de verblijfsduur van klanten in intramurale instellingen maakt een toekomstbestendige inkoopstrategie mogelijk. Wij doen daarom onderzoek naar de verblijfsduur. Zodat wij passend zorgaanbod voor onze klanten kunnen inkopen.

 

Regioanalyses en regioplannen

Graag delen wij onze analyses over ontwikkelingen in uw regio die van invloed zijn op de zorgvraag. Dit kan u helpen te bepalen waar kansen liggen om persoonsvolgend zorgaanbod te ontwikkelen. In 2018 spraken wij met zorgaanbieders over de regioanalyses 2018. Deze analyses en gesprekken resulteren in een regioplan 2019 voor iedere regio. Hierin leest u de kansen en knelpunten voor het komende jaar 2019.

 

Bekijk de analyses en plannen

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens