Tandheelkundige zorg

Levert u tandheelkundige zorg aan een klant met langdurige zorg uit de Wlz? En woont deze klant in een van de zorgregio’s van het Zilveren Kruis Zorgkantoor? Dan declareert u deze mondzorg bij ons.

Dit doen wij met uw declaratie

Wij controleren uw declaratie op rechtmatigheid en of het juiste uurtarief is gebruikt zoals door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. De declaratie sturen wij daarna aan het CAK. Het CAK betaalt uit op de 1e en de 15e dag van de maand. De tandheelkundige aanspraken zijn binnen de Wet langdurige zorg, artikel 3.1.1. lid d, Regeling langdurige zorg, artikel 2.4 en Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/CU-7164) geregeld.

Lees de algemene voorwaarden mondzorg Wlz 2019 (pdf)

Digitaal declareren

Tandheelkundige zorg declareert u digitaal bij Zilveren Kruis Zorgkantoor. Wij sturen u ook digitaal de retourinformatie over de ingediende declaratie. Heeft u eerst afgestemd met de zorginstelling of de klant zorg krijgt vanuit de Wlz? Dan weet u zeker dat uw declaratie niet wordt afgewezen.

Lees de handreiking uitvoering mondzorg Wlz (pdf)

Lees meer over declareren bij het Zorgkantoor

Lees meer over berichten en notities sturen

Tarieven voor Wlz-tandheelkunde

Vanaf 1 januari 2019 kunt u als tandarts of instelling alleen de volgende tarieven gebruiken voor de declaraties. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa:

  • U25. Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling: € 13,05 per 5 minuten
  • U35. Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de tandartspraktijk van de zorgaanbieder: € 15,06 per 5 minuten. Het gaat hier om zorgaanbieders die mondzorg leveren zoals tandartsen die ook bieden, en die minimaal 4 halve dagen per week in de tandartspraktijk werkzaam zijn.

Tarieven voor Wlz-tandheelkunde vanaf 1 januari 2018:

  • U25: € 12,25 per 5 minuten
  • U35: € 13,84 per 5 minuten

Tarieven voor Wlz-tandheelkunde vanaf 1 maart 2017:

  • U25: € 12,25 per 5 minuten
  • U35: € 14,13 per 5 minuten

Voor deze behandelingen is een machtiging nodig

U vraagt digitaal een machtiging aan via het VECOZO Machtigingenportaal.

Bekijk alle behandelingen en prestatiecodes met machtigingseis (pdf)

Er is altijd een machtiging nodig voor implantaten. Voor de volgende behandelingen is soms een machtiging nodig:

Begint de AGB-code van uw praktijk met 45, 46 of 47? Dien dan tijdelijk uw aanvragen op papier in. Helaas kunt u op dit moment geen aanvragen doen in het Machtigingenportaal. We zijn op zoek naar een oplossing voor dit probleem.

Heeft u nog geen autorisatie voor het machtigingenportaal? Voeg dan de autorisatie toe aan uw bestaand certificaat bij VECOZO.

Wijzig uw rekeningnummer

Wilt u uw rekeningnummer doorgeven of wijzigen? Geef dit dan door via het IBAN wijzigingsformulier op de website van Zilveren Kruis.

Neem contact op met ons

Bel ons

038 456 78 88

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur