Tandheelkundige zorg

Levert u tandheelkundige zorg aan een klant met langdurige zorg uit de Wlz? En woont deze klant in een van de zorgregio’s van het Zilveren Kruis Zorgkantoor? Dan declareert u deze mondzorg bij ons.

Verzekeringsrecht en UZOVI-codes

Wilt u tandheelkundige zorg leveren aan een nieuwe klant? Dan moet u vooraf controleren of de klant recht heeft op de zorg. En gebruik de UZOVI-code die gelijk is aan de code van de zorgkantoorregio waar u het contract gesloten heeft of u de zorg levert. Meer weten over verzekeringsrecht of de UZOVI-codes?

Ga naar declareren bij het Zorgkantoor

Lees ook: Mondzorgprofessionals: controleer vooraf vergoeding bij GGZ wonen klanten

Dit doen wij met uw declaratie

Wij controleren uw declaratie op rechtmatigheid en of het juiste uurtarief is gebruikt zoals door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. De declaratie sturen wij daarna aan het CAK. Het CAK betaalt uit op de 1e en de 15e dag van de maand. De tandheelkundige aanspraken zijn binnen de Wet langdurige zorg, artikel 3.1.1. lid d, Regeling langdurige zorg, artikel 2.4 en Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/REG-20100) geregeld.

Lees de algemene voorwaarden mondzorg Wlz 2020 (pdf)

Digitaal declareren

Tandheelkundige zorg declareert u als tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, orthodontist of CBT digitaal bij Zilveren Kruis Zorgkantoor. Wij sturen u ook digitaal de retourinformatie over de ingediende declaratie. Heeft u eerst afgestemd met de zorginstelling of de klant zijn Wlz-indicatie op de juiste manier verzilvert? Dan weet u zeker dat uw declaratie niet wordt afgewezen.

Tarieven voor Wlz-tandheelkunde

Vanaf 1 januari 2021 kunt u als tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, orthodontist of CBT alleen de volgende tarieven gebruiken voor de declaraties. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa:

 • U25. Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling: € 13,73 per 5 minuten
 • U35. Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de tandartspraktijk van de zorgaanbieder: € 15,84 per 5 minuten.

Tarieven voor Wlz-tandheelkunde vanaf 1 januari 2020:

 • U25: € 13,28 per 5 minuten
 • U35: € 15,32 per 5 minuten

Tarieven voor Wlz-tandheelkunde vanaf 1 januari 2019:

 • U25: € 13,05 per 5 minuten
 • U35: € 15,06 per 5 minuten

Tarieven voor Wlz-tandheelkunde vanaf 1 maart 2018:

 • U25: € 12,25 per 5 minuten
 • U35: € 13,84 per 5 minuten 

Voor deze behandelingen is een machtiging nodig

U vraagt digitaal een machtiging aan via het VECOZO Machtigingenportaal.

Bekijk alle behandelingen en prestatiecodes met machtigingseis (pdf)

Er is altijd een machtiging nodig voor implantaten. Voor de volgende behandelingen is soms een machtiging nodig:

Heeft u nog geen autorisatie voor het machtigingenportaal? Voeg dan de autorisatie toe aan uw bestaand certificaat bij VECOZO.

Codes deelbehandeling

Met ingang van 1 januari 2018 zijn een aantal codes voor deelbehandeling in de WLZ opgenomen in de MZ301 (prestatiecodelijst). Deze codes dienen gebruikt te worden als voor een deelbehandeling geen code is opgenomen in de tarievenlijst.

 • C99: gedeeltelijk voltooid werk consultatie en diagnostiek
 • X99: gedeeltelijk voltooid werk maken en/of beoordelen röntgenfoto’s
 • M99: gedeeltelijk voltooid werk preventieve mondzorg
 • V99: gedeeltelijk voltooid werk vullingen
 • E99: gedeeltelijk voltooid werk wortelkanaalbehandelingen
 • R99: gedeeltelijk voltooid werk kronen en bruggen
 • G99: gedeeltelijk voltooid werk kaakgewrichtsbehandelingen
 • H99: gedeeltelijk voltooid werk chirurgische ingrepen
 • P99: gedeeltelijk voltooid werk kunstgebitten
 • T99: gedeeltelijk voltooid werk tandvleesbehandelingen
 • J99: gedeeltelijk voltooid werk consultatie en diagnostiek

Wijzig uw rekeningnummer

Wilt u uw rekeningnummer doorgeven of wijzigen? Geef dit dan door via het IBAN wijzigingsformulier op de website van Zilveren Kruis.

Neem contact op met ons

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid