Ligdagen verkeerde bed

Ligt uw (toekomstige) klant in een ziekenhuis, maar de ziekenhuisindicatie geldt niet meer omdat er een Wlz-indicatie is afgegeven? Dan spreken we van 'verkeerde bed'. Deze klanten moeten in het ziekenhuis blijven omdat de klant nog geen Wlz zorg kan ontvangen.

Jaarlijks wordt er een maximaal tarief vastgesteld

Het ziekenhuis declareert het contractueel afgesproken bedrag. Het Zorgkantoor betaalt uit aan het ziekenhuis. De NZa stelt hiervoor jaarlijks een maximaal tarief vast. Dit staat in de beleidsregel BR-REG 21114. Maar de zorgkantoren bepalen samen het tarief voor de verkeerde bed-prestatie. Het tarief voor de overeenkomst verkeerde bed is niet onderhandelbaar.

Deze voorwaarden gelden voor het declareren van de verkeerde bed-prestatie

Een ziekenhuis kan alleen verkeerde bed-prestaties declareren als:

  • De klant een Wlz indicatie heeft;
  • De klant vanuit de thuissituatie in het ziekenhuis werd opgenomen;
  • De klant door een herindicatie een hoger zorgprofiel na de verkeerde bed periode heeft gekregen;
  • Het ziekenhuis een contract heeft gesloten met Zilveren Kruis Zorgkantoor;
  • Het ziekenhuis in één van de regio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor staat;
  • Declaraties over het voorgaande jaar kunnen tot twaalf maanden na beëindiging van de zorg ingediend worden.

Betaling door Zorgkantoor

Het Zorgkantoor betaalt de verkeerde bed-prestatie aan het ziekenhuis tot en met de dag dat de zorg in het verpleeghuis start. Wij betalen de verkeerde bed-prestatie ook als de klant onder een ander zorgkantoor valt. De locatie van het ziekenhuis bepaalt welk zorgkantoor de verkeerde bed-prestatie betaalt.

Het tarief per prestatie verkeerde bed is in 2020 € 226 en in 2021 € 234.

Neem contact op met ons

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid