Ligdagen verkeerde bed

Ligt uw (toekomstige) klant in een ziekenhuis, maar de ziekenhuisindicatie geldt niet meer omdat er een Wlz-indicatie is afgegeven? Dan spreken we van 'verkeerde bed'. Deze klanten moeten in het ziekenhuis blijven omdat er nog geen plaats vrij is in het verpleeghuis.

Jaarlijks wordt er een maximaal tarief vastgesteld

Het ziekenhuis declareert het contractueel afgesproken bedrag. Het Zorgkantoor betaalt uit aan het ziekenhuis. De NZa stelt hiervoor jaarlijks een maximaal tarief vast. Dit staat in de beleidsregel CA-BR-1616a. Maar de zorgkantoren bepalen samen het tarief voor de ligdag verkeerde bed. Het tarief voor de overeenkomst verkeerde bed is niet onderhandelbaar.

Deze voorwaarden gelden voor het declareren van ligdagen verkeerde bed

Een ziekenhuis kan alleen ligdagen verkeerde bed declareren als:

  • De klant een Wlz indicatie heeft en moet worden opgenomen voor zorg inclusief behandeling;
  • De klant vanuit de thuissituatie in het ziekenhuis werd opgenomen;
  • Het ziekenhuis een contract heeft gesloten met Zilveren Kruis Zorgkantoor;
  • Het ziekenhuis in één van de regio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor staat;
  • Declaraties over het voorgaande jaar kunnen tot twaalf maanden na beëindiging van de zorg ingediend worden declaraties over het voorgaande jaar kunnen tot twaalf maanden na beëindiging van de zorg ingediend worden.

Betaling door Zorgkantoor

Het Zorgkantoor betaalt de ligdagen verkeerde bed aan het ziekenhuis tot en met de dag dat de zorg in het verpleeghuis start. Wij betalen de ligdagen ook als de klant onder een ander zorgkantoor valt. De locatie van het ziekenhuis bepaalt welk zorgkantoor de ligdagen verkeerde bed betaalt.

Het tarief per ligdag verkeerde bed is in 2018 €188,90. En het tarief in 2019 is € 205,21.

Eigen bijdrage

Doordat de klant langer in het ziekenhuis verblijft is vanaf dat moment een lage eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK legt deze eigen bijdrage op.

Neem contact op met ons

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur