Foutcodes bij declareren

U declareert met een declaratiebericht AW319. Op dit bericht krijgt u een retourbericht, AW320. In deze declaratieberichten kunnen foutcodes voorkomen. Zoek op deze pagina uw foutcode op en lees wat u moet doen om de foutcode op te lossen. Ook in Wlz-berichtenverkeer kunnen foutcodes voorkomen. Die kunt u hier opzoeken.

 

Zoek uw foutcode opFoutcode 0300 oplossen

U kunt de foutcode 0300 negeren. Het door u gedeclareerde bedrag is wel toegekend. U hoeft deze regels dus niet opnieuw in te dienen. Wij werken aan een oplossing om de foutcode in de toekomst niet meer te tonen in het retourbericht.

Foutcode 0320 oplossen

Om foutcode 0320 'cliënt is niet verzekerd' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Is de cliënt voor de behandeldatum overleden?

Ja
Nee

Foutcode 0351 oplossen


Om foutcode 0351, 'code geslacht ontbreekt of is onjuist' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Komt de code geslacht overeen met de code geslacht in de zorgtoewijzing?

Ja
Nee

Foutcode 0551 oplossen

Om foutcode 0551, 'er is geen machtiging afgegeven.' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u een declaratieregel ingediend waar een overeenkomstige zorgtoewijzing aan ten grondslag ligt?

Ja
Nee

Foutcode 0581 oplossen

Om foutcode 0581, 'aanduiding prestatiecodelijst ontbreekt of is onjuist' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u het veld 'prestatiecodelijst' gevuld met waarde '055'?

Ja
Nee

Foutcode 0582 oplossen

Om foutcode 0582, 'heeft u in uw AW319 tussen 'aanduiding prestatiecodelijst' en 'prestatiecode' een spatie staan?' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u contractafspraken met Zilveren Kruis Zorgkantoor?

Ja
Nee

Foutcode 0611 oplossen

Om foutcode 0611, 'tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u contactafspraken met Zilveren Kruis Zorgkantoor voor de gedeclareerde prestatie?

Ja
Nee

Foutcode 0651 oplossen

Om foutcode 0651, 'referentienummer voorgaande gerelateerde prestatierecord / verblijfrecord ontbreekt of is onjuist' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u binnen een declaratie een identieke debet- en creditregel aangeleverd?

Ja
Nee

Foutcode 8004 oplossen

Om foutcode 8004, 'combinatie BSN en geboortedatum verzekerde is onjuist' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Controleer uw gegevens. Komen de gegevens overeen met uw declaratie?

Ja
Nee

Foutcode 8011 oplossen

Om foutcode 8011, 'uitvoerder onbekend' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u contractafspraken met Zilveren Kruis Zorgkantoor?

Ja
Nee

Foutcode 8017 oplossen

Om foutcode 8017, 'van deze creditering is geen debitering bekend.' op te lossen neemt u de volgende stappen:

Heeft u een debetregel aangeleverd die goedgekeurd is?

Ja
Nee

Foutcode 8060 oplossen

Deze foutcode betekent dat er geen contract is voor de prestatie met deze declarant.

Heeft u contractafspraken voor de prestatie die u heeft ingediend?

Ja
Nee

Foutcode 8062 oplossen

Om foutcode 8062, 'debetregel en identieke creditregel in hetzelfde bestand is niet toegestaan' op te lossen neemt u de volgende stappen:

Het is niet mogelijk om een identieke debet- en creditregel in hetzelfde AW319 bestand aan te leveren. U moet dit in separate bestanden aan te leveren.

Foutcode 8065 oplossen

Om foutcode 8065, 'toeslag is gedeclareerd zonder bijbehorende prestatie' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u een toeslag samen met bijbehorende prestatie gedeclareerd?
Controleer of de toeslag en de bijbehorende prestatie juist zijn in de matrix op https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=AWBZ

Ja
Nee

Foutcode 8220 oplossen

Om foutcode 8220, 'maximum aantal prestaties is overschreden', op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u voor de bijbehorende tijdseenheid het juiste aantal aangeleverd?

Controleert u het aantal voor de bijbehorende tijdseenheid:
per etmaal= max. 1x per dag
per uur= max. 24x per dag
per dagdeel= max 2x per dag
per minuut= max. 1440 per dag

Ja
Nee

Foutcode 8225 oplossen

Om foutcode 8225, 'het aantal gedeclareerde prestaties overschrijdt de omvang van de toegewezen zorg' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u meer eenheden gedeclareerd dan toegewezen (bijvoorbeeld 2 etmalen in de declaratie terwijl 1 etmaal is toegestaan)?

Ja
Nee

Foutcode 8287 oplossen


Deze foutcode betekent dat er geen MAZ bij ons bekend is voor de gedeclareerde periode.

Heeft u een MAZ aangeleverd?
Ja
Nee


Foutcode 8289 oplossen

Om foutcode 8289, 'Verzekerde heeft geen geldig indicatiebesluit voor gedeclareerde zorgperiode' op te lossen neemt u de volgende stappen:

Past de gedeclareerde prestatie binnen de in iWlz afgegeven zorgtoewijzing en komt het besluitnummer overeen?

Ja
Nee

Foutcode 8407 oplossen

Om foutcode 8407, 'Gedeclareerde prestatie mag niet uitgevoerd worden bij verzekerde op basis van leeftijd' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Heeft u de prestatie gecontroleerd in de Matrix leeftijdcontroles?

Ja
Nee

Foutcode 8408 oplossen

Om foutcode 8408, Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij dezelfde behandelaar/uitvoerder’ op te lossen, neemt u de volgende stappen:

U declareert verschillende prestaties voor deze cliënt. De combinatie van deze prestatiecodes is niet toegestaan. Controleert u dit in de Matrix verboden combinaties op deze webpagina

Foutcode 8409 oplossen

Om foutcode 8409, 'Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij een andere behandelaar/uitvoerder' op te lossen, neemt u de volgende stappen:

Verschillende zorgaanbieders declareren verschillende prestaties voor deze cliënt. De combinatie van deze prestatiecodes is niet toegestaan. U kunt dit controleren in de Matrix verboden combinaties op vektis.nl

Weet u welke zorgaanbieder er ook zorg levert?

Ja
Nee
 

Foutcode 8866 oplossen

Deze foutcode betekent dat de prestatie niet in de juiste financieringsstroom gedeclareerd is.
Heeft u een declaratieregel ingediend waar een subsidieregeling aan ten grondslag ligt?

Ja
Nee
 

Mist u een foutcode? Vul deze foutcode hieronder in.

Wij bekijken of het zinvol is om deze foutcode toe te voegen aan de foutcodetool.

 
 
U leest in ons privacy statement hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens