Dure geneesmiddelen

Verstrekt u dure of extreme zorggebonden materialen of geneesmiddelen aan Wlz-klanten in uw verpleeghuis, zorginstelling voor gehandicaptenzorg of GGZ instelling? Dan kunt u deze kosten declareren op grond van de NZA-beleidsregel BR/REG-18139a.

 

Voor welke zorginstellingen?

Deze beleidsregel voor dure of extreme zorggebonden geneesmiddelen geldt voor de verpleeghuiszorg, de intramurale gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. In deze sectoren kunnen de kosten voor geneesmiddelen extreem oplopen.

Voorbeelden van dit soort geneesmiddelen met extreme kosten zijn:

 • Aidsmedicatie
 • Groeihormoonbehandeling
 • Medicijnen voor de behandeling van hepatitis
  • De prestatie extreme kosten voor zorggebonden materiaal is alleen bedoeld voor de verpleeghuiszorg. Omdat de NZa niet heeft geconstateerd dat deze vorm van kosten ook in de intramurale gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg voorkomt.

    

   Zorggebonden materiaal declareren

   Het gaat hier om het leveren van zorggebonden materiaal nodig voor zorg, onder medisch toezicht in en door de instelling waar de klant verblijft. De werkelijke kosten per 4 aaneengesloten weken voor de individuele klant moeten hoger zijn dan het drempelbedrag van € 700.

    

   Extreme kosten geneesmiddelen declareren

   Het gaat hier om het leveren van geneesmiddelen nodig voor zorg, onder medisch toezicht in en door de zorginstelling waar de cliënt verblijft. De werkelijke kosten per 4 aaneengesloten weken voor een individuele klant zijn hoger dan het drempelbedrag van € 700. Bij het leveren van geneesmiddelen moet het gaan om rationele farmacotherapie.

    

   Declareren dure geneesmiddelen voor 2018

   Voor de declaratie van de dure geneesmiddelen en materialen in 2018 is een aanvraagformulier (xlsx) beschikbaar.

   Eisen aan de declaratie
   • U gebruikt 1 aanvraagformulier per cliënt
   • U gebruikt per cliënt 1 formulier voor het hele jaar
   • U gebruikt alleen het nieuwe aanvraagformulier van de website. De formulieren uit eerdere jaren kunnen wij niet verwerken

   Ingevulde formulieren stuurt u per mail naar nalevingwlz@zilverenkruis.nl. Als wij akkoord gaan met uw opgave, kunt u de kosten in de nacalculatie van 2018 opnemen

   Stuur uw aanvragen in voor 1 februari 2019

   Tijdige indiening is belangrijk. Wanneer u het aanvraagformulier voor 1 februari indient, garanderen wij dat de kosten voor 1 juni 2019 via de nacalculatie bij de NZa worden ingediend.

   Wij beoordelen de aanvraagformulieren tussen 1 februari en 22 februari 2019. U ontvangt uiterlijk 1 maart 2019 bericht over de beoordeling van de aanvraag, zodat u de kosten op tijd in de nacalculatie 2018 kunt verwerken.

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens