Declareren bij het zorgkantoor

Als zorgaanbieder declareert u per klant de geleverde zorg bij het zorgkantoor. Dit doet u door gebruik te maken van de ontwikkelde betaalstandaard, het declaratiebericht AW319. Om te zorgen voor een snelle afhandeling moet u op een aantal zaken letten.

Ga naar downloads voor het volledig declaratieprotocol, betaalbeleid en tarieven

 

Controleer het verzekeringsrecht van de klant

Voor u een declaratie indient controleert u of de klant recht heeft op de geleverde zorg. In uw administratie legt u het BSN van uw klant vast. Controleer het BSN via SBV-z. Het verzekeringsrecht controleert u via Controle op Verzekeringssrecht (COV) in VECOZO.

 

Welke geleverde zorg kunt u declareren?

U declareert bij het Zilveren Kruis Zorgkantoor de zorg die is geleverd aan klanten die in onze zorgregio’s wonen. En u declareert alleen die zorg waarover we productieafspraken hebben gemaakt. U houdt zich daarbij aan alle relevante afspraken en wet- en regelgeving.

 

Waar u op moet letten bij het declareren

 • Dien uw declaraties per kalendermaand in, tot maximaal 17 werkdagen na afloop van de declaratieperiode
 • Zorg ervoor dat declaraties goed leesbaar zijn en vermeld altijd het rekeningnummer op de naam waarmee het contract is afgesloten
 • Uw declaratie bevat alleen regels die betrekking hebben op hetzelfde kalenderjaar

 

Hoe dient u een declaratie in?

 • Declaraties dient u in via het declaratieportal van VECOZO . Maak gebruik van de UZOVI-codes van het zorgkantoor en de overeengekomen AGB-codes zoals vermeld in de Wlz-overeenkomst
 • Hoe u de AW319-declaraties indient leest in het declaratieprotocol
 • U ontvangt op uw declaratiebericht een retourbericht (AW320)
 • In declaratieberichten kunnen foutcodes voorkomen. De betekenis van de foutcode kunt u opzoeken.

Heeft u vragen over de verwerking van uw declaratie? Neemt u dan contact op met onze Helpdesk iWlz

 

UZOVI-codes van het zorgkantoor

De UZOVI-code is gelijk aan de code van de zorgkantoorregio waar u het contract gesloten heeft of u de zorg levert. Gebruikt u een andere UZOVI-code? Dan komt uw notitie niet aan. Dit zijn de juiste UZOVI-codes:

 • 5503: Zorgkantoor Drenthe
 • 5504: Zorgkantoor Zwolle
 • 5506: Zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen en omstreken
 • 5509: Zorgkantoor Utrecht
 • 5510: Zorgkantoor Flevoland
 • 5511: Zorgkantoor & 't Gooi
 • 5513: Zorgkantoor Kennemerland
 • 5514: Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland
 • 5515: Zorgkantoor Amsterdam
 • 5521: Zorgkantoor Rotterdam

 

Controles op uw declaraties

Wij controleren of uw declaraties voldoen aan de landelijke richtlijnen.

 • AW319 specificaties: op de website van Vektis staat aan welke specificaties de AW319 moet voldoen
 • Koppeltabel: de koppeltabel bevat alle Nza-prestaties en koppelt deze onder andere aan ZZP-codes
 • Controlematrix: de controlematrix geeft aan welke prestaties wel en niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens