Bovenbudgettaire hulpmiddelen of rolstoelen declareren

Heeft uw een klant een hulpmiddel of een rolstoel nodig? Dan vraagt de indiceerder eerst een machtiging aan via het landelijke Zorginfo-portaal. De indiceerder heeft hiervoor een VECOZO-certificaat nodig. Het Zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag op rechtmatigheid en doelmatigheid. Daarna kunnen wij een machtiging afgeven. Met deze machtiging kan de gecontracteerde leverancier het hulpmiddel of de rolstoel leveren. De factuur wordt door de leverancier bij het Zorgkantoor gedeclareerd.

 

Voor de volgende hulpmiddelen kunt u een machtiging aanvragen

 • Rolstoelen voor individueel gebruik
 • Persoonsgebonden hulpmiddelen

 

Pakbon leverancier

Voor een eenduidige registratie en goede controle door het zorgkantoor is het belangrijk dat de volgende gegevens op de pakbon van de leverancier staan:

 • Naam instelling
 • Naam afdeling/ locatie (afleveradres)
 • Naam indiceerder
 • Naam klant
 • Burgerservice nummer (BSN)
 • Geboortedatum klant
 • Machtigingsnummer
 • Merk + type/merk hulpmiddel
 • Type/merk aanpassing
 • Eventuele reden voor en aard van de reparatie
 • Datum afleveren

Het Zorgkantoor controleert de facturen op juistheid en volledigheid. De uitgebreide beschrijving voor het aanvragen en declareren vindt u in het declaratieprotocol. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons team Overige Zorg.

​ 

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens