Workaround voor dossierhouders die overbruggingszorg als verblijf aanvragen

U heeft als dossierhouder voor verblijf vast gemerkt dat uw eigen reguliere toewijzing wordt ingetrokken als u verblijf als overbruggingszorg aanvraagt. Hier is een workaround voor.

Wilt u uw eigen reguliere verblijfstoewijzing meenemen in de AAT als u verblijf als overbruggingszorg aanvraagt?

In de AAT neemt u uw eigen toewijzing mee voor regulier verblijf en ook de toewijzing voor de aanbieder die het verblijf als overbruggingszorg levert. Hiermee voorkomt u dat uw reguliere toewijzing ingetrokken wordt. Op deze manier blijft de klant bij u op de wachtlijst staan.

Wij verlengen uw toewijzing als u uw eigen toewijzing niet mee neemt in de AAT

Als u toch vergeet uw eigen toewijzing aan te vragen dan zorgen wij ervoor dat u binnen een dag de zorgtoewijzing opnieuw ontvangt.

Waarom deze werkwijze?

Volgens de landelijke regels moet per leveringsvorm alle toewijzingen in een AAT meegenomen worden. De uitvoering verschilt nu tussen zorgkantoren. Deze landelijke regel zal in de loop van 2019 worden bijgesteld.