Tijdelijke workaround bij afkeur AW39 met AAT

Per 1 januari 2020 is iWlz 2.1 van start gegaan. Onder andere is de controle op de AW39 met AAT op dossierhouder (DH) en coördinator zorg thuis (CZT) aangepast. Helaas zien we dat hierdoor meer wordt afgekeurd dan nodig is. Daarnaast willen we u wijzen op andere veranderingen die u misschien zijn ontgaan.

De controle op DH en CZT is niet helemaal goed

De AW39 met AAT wordt bijvoorbeeld afgekeurd als de CZT een toewijzing heeft voor overbruggingszorg. Daarnaast wordt dit bericht soms afgekeurd als de cliënt in de ene regio woont en u gecontracteerd bent via een andere regio. Dit wordt aankomende donderdag 16 januari aangepast.

Tot en met 16 januari mag u bij aanvragen gebruik maken van de volgende workaround:

  • Krijgt u op uw AW39 met AAT foutcode 9107 terug? Dan mag u de aanvraag via het notitieverkeer indienen.

Om uw notitie gelijk te verwerken zet u in het onderwerp ‘Afkeur op AAT i.v.m. CZT/DH’. Daarnaast hebben we de volgende informatie nodig:

  • Leveringsvorm
  • Start en einddatum toewijzing
  • Soort toewijzing
  • Per toewijzing de AGB-code
  • Per toewijzing het percentage

De workaround voor dossierhouders die overbruggingszorg als Verblijf aanvragen is niet meer van toepassing

Op 21 maart 2019 informeerden we u via een nieuwsbericht dat u als dossierhouder in deze gevallen ook uw eigen toewijzing in de AAT kunt meenemen. Dit is niet meer nodig vanaf nu. De verwerking van deze aanvragen is aangepast. Hierdoor wordt uw toewijzing niet meer ingetrokken. In de AAT hoeft u dus alleen het Verblijf ter overbrugging voor een andere zorgaanbieder te zetten. Neemt u nog wel uw eigen toewijzing mee, dan krijgt u afkeur op het bericht.

Link naar de codes voor afkeur van berichten

Per 1 januari 2020 zijn er een aantal nieuwe codes voor afkeur. Deze staan nog niet op onze website in de foutcodetool. Via deze link kunt u de codes met uitleg opzoeken. We voegen de nieuwe codes zo snel mogelijk toe aan de foutcodetool.

De MUT code 2 voor overlijden kunt u niet meer aanleveren

Per 1 januari is de MUT code 2 voor overlijden afgeschaft. Deze kan u niet meer aanleveren. Mocht u dit wel doen, dan krijgt u afkeur op dit bericht. De zorgkantoren en het CAK krijgen het overlijden via het BRP door. De toewijzing wordt dan automatisch ingetrokken.