Wijziging vervoersprestaties voor dagbesteding

Per 1 juli zijn de controles op de vervoersprestaties voor dagbesteding met terugwerkende kracht aangepast.

Dien afgewezen declaraties vanaf 1 juli opnieuw in

Zijn uw vervoersdeclaraties voor 1 juli afgekeurd? Dan kunt u deze na 1 juli opnieuw indienen. Past de gedeclareerde vervoersprestatie binnen de voorwaarden uit de beleidsregel? Dan wordt deze alsnog goedgekeurd.

Vervoer in combinatie met dagbesteding declareren

Bekijk onderstaande voorbeelden van het juist declareren van vervoer in combinatie met dagbesteding.

Voorbeeld 1

2 zorgaanbieders leveren dagbesteding aan een intramurale klant.
a. Zorgaanbieder A (intramuraal): Z440 (ZZP excl. DB), H900 (DB) en Z9xx (vervoer)
b. Zorgaanbieder B: H900 (DB) en H9xx (vervoer)

Voorbeeld 2

2 zorgaanbieders leveren dagbesteding aan een intramurale klant. Daarbij levert de intramurale zorgaanbieder dagbesteding op 2 locaties met verschillende categorieën vervoer. a. Zorgaanbieder A (intramuraal): Z440 (ZZP excl. DB), H904 (DB) en Z941 (vervoer categorie 1)
b. Zorgaanbieder A (intramuraal): Z440 (ZZP excl. DB), H904 (DB) en Z942 (vervoer categorie 2)
c. Zorgaanbieder B: H904 (DB) en H9xx (vervoer)

Voorbeeld 3

1 zorgaanbieder levert dagbesteding aan een intramurale klant op 2 locaties met verschillende categorieën vervoer. a. Zorgaanbieder A (intramuraal): Z440 (ZZP excl. DB), H904 en Z941 (vervoer categorie 1)
b. Zorgaanbieder A (intramuraal): Z441 (ZZP incl. DB) en Z942 (vervoer categorie 2)

Voorbeeld 4

1 zorgaanbieder levert dagbesteding aan een intramurale klant en een andere zorgaanbieder levert dagbesteding op 2 locaties met verschillende categorieën vervoer.
a. Zorgaanbieder A (intramuraal): Z440 (ZZP excl. DB) H904 en Z941 (vervoer categorie 1)
b. Zorgaanbieder B: H904 (DB) en H981 (vervoer categorie 1)
c. Zorgaanbieder B: H904 (DB) en H982 (vervoer categorie 2)

Voorbeeld 5

1 zorgaanbieder levert dagbesteding aan een extramurale klant op 2 locaties met verschillende categorieën vervoer.
a. Zorgaanbieder A (dagbesteding): H87x (DB extra) en H881 (vervoer categorie 1)
b. Zorgaanbieder A (dagbesteding): H87x (DB extra) en H882 (vervoer categorie 2)

Een klant gaat naar 2 locaties op één dag. De zorgaanbieder kan hiervoor slechts 1 categorie vervoer declareren.