Wijziging betaalbeleid 2019

Wij hebben een aanpassing gedaan in ons betaalbeleid 2019. Hieronder vindt u de aangepaste alinea.

Als u niet binnen 17 werkdagen uw declaratie in kunt dienen, neem dan vooraf contact op met uw zorginkoper

Alleen als u vooraf melding van overmacht heeft gemaakt, nemen wij coulance in overweging. Wij beoordelen dan of en zo ja hoeveel van uw onderhanden werk u in de eerstvolgende maand gefinancierd krijgt.

Dit zal echter niet meer zijn dan 80% van het gedeclareerde bedrag van de voorgaande maand.