Voorschrift zorgtoewijzing gewijzigd per juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 geldt er een nieuw voorschrift. Vanaf deze datum is de regeling extra kosten thuis (EKT) binnen de Wet langdurige zorg verruimd.

Het voorschrift is aangepast naar aanleiding van de verruiming van de EKT-regeling

Voor mensen die thuis willen wonen en voor mensen op de wachtlijst voor verblijfszorg, is er nu meer ruimte voor inzet van (overbruggings)zorg thuis. De wijzigingen zijn grijs gearceerd in het voorschrift.

De verruimde EKT-regeling is verwerkt in de rekenmodule

Wanneer aangevraagde zorg boven de 100% uitkomt, kan hiervan de reden aangegeven worden. In het geval van EKT is er nu een doelgroep bij gekomen, namelijk ‘overige doelgroepen EKT’. De huidige doelgroepen (opgroeiend kind onder de 23 e.d.) blijven in 2018 nog bestaan.

De rekenmodule geeft aan wat er aangevraagd moet worden in de AAT

Voor de nieuwe doelgroep EKT geeft de coördinator zorg thuis in de AAT aan dat het gaat om ondoelmatige maar verantwoorde zorg thuis. Bij ‘bijzondere situatie’ vult de aanbieder ‘ToeslagOverig, overig’. Normaal gesproken is dit bedoeld voor alle aanvragen die niet binnen de reguliere kaders passen. Dit wordt in 2019 in iWlz aangepast.