Vooraankondiging beleid contractering subsidieregeling extramurale behandeling 2019

Zorgkantoren voeren ook in 2019 namens Zorginstituut Nederland (ZiNl) de subsidieregeling Extramurale behandeling uit. Op 22 oktober 2018 is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) 2019 in de Staatscourant gepubliceerd.

Zorgkantoren publiceren zo snel mogelijk hierna het inkoopbeleid voor de subsidieregeling in 2019. De periode tussen publicatie van dit beleid en de deadline voor aanmelding is kort. Daarom informeren wij u nu al op hoofdlijnen over het voorgenomen beleid en het tijdpad om tot een overeenkomst te komen.

We continueren het beleid uit 2018

De tariefpercentages, de prestaties die onder de subsidieregeling vallen en mogelijkheid tot een contract voor samenwerkingsverbanden van specialisten ouderengeneeskunde blijven ongewijzigd. Net als in 2018 is er in 2019 extra geld beschikbaar voor de behandeling door de Specialist Ouderengeneeskunde (S335). Ondertussen treffen we voorbereidingen voor de overheveling naar de Zorgverzekeringswet.

Bent u een bestaande contractant in 2018?

Dan hoeft u zich niet te melden voor een overeenkomst 2019. U krijgt als u nog steeds aan de gestelde voorwaarden kunt voldoen, een overeenkomst aangeboden voor 2019. Met contractanten die nog geen behandeling hebben gedeclareerd in 2018 gaan wij eerst het gesprek aan.

Uiterlijk 30 november 2018 publicatie beleid 2019

Voor het contracteren van de subsidieregeling extramurale behandeling 2019 geldt het volgende tijdpad:

  • 22 oktober 2018: Publicatie van de subsidieregeling Extramurale behandeling 2019 in de Staatscourant.
  • Uiterlijk 30 november 2018: Publicatie van het beleid voor contractering van de subsidieregeling Extramurale behandeling 2019 en openstelling van de aanmelding voor nieuwe contractanten.
  • Uiterlijk 21 december 2018: Ontvangst van de overeenkomst en basisbudgetafspraak subsidieregeling Extramurale behandeling 2019 voor bestaande contractanten.
  • 18 januari 2019: Deadline retourzending van de getekende overeenkomst subsidieregeling Extramurale behandeling 2018 voor bestaande contractanten.
  • 31 januari 2019: Deadline voor aanmelding nieuwe contractanten bij zorgkantoren.
  • Uiterlijk 1 maart 2019: Ontvangst van de overeenkomst en basisbudgetafspraak subsidieregeling Extramurale behandeling 2018 voor nieuwe contractanten.