Verlenging toewijzingen Wlz-indiceerbaren

Landelijk is besloten om MPT-toewijzingen van Wlz-indiceerbare klanten die gebruik maken van de vangnetregeling te verlengen tot 31 december 2019.

Wij verlengen toewijzingen in week 49 en 50

Het gaat vooral om toewijzingen met behandeling die aflopen op 31 december 2018. Maar ook toewijzingen zonder behandeling worden verlengd.