Vereenvoudigde procedure vergoeding dure geneesmiddelen en materialen

Maakte u in 2019 of eerder gebruik van de NZa-beleidsregel extreme kosten geneesmiddelen en zorggebonden materiaal? U was dan gewend om ons de aanvraagformulieren ter beoordeling toe te sturen.

Het volstaat vanaf 2020 om enkel de kosten in de nacalculatie op te voeren

Het ter beoordeling toesturen van aanvraagformulieren is niet meer nodig.

Lees meer over de regeling