Vaststelling subsidieregeling extramurale behandeling 2019

Uiterlijk 1 juli 2020 vraagt Zilveren Kruis Zorgkantoor de definitieve middelen voor de subsidieregeling extramurale behandeling 2019 aan bij Zorginstituut Nederland. Voordat we dat doen verifiëren we onze informatie eerst met u.

Medio april 2020 ontvangt u een vaststellingsformulier

U ontvangt medio april 2020 een ingevuld vaststellingsformulier. Dit formulier ontvangt u per e-mail en bevat de volgende informatie:

  • Definitieve budgetafspraak subsidieregeling 2019.
  • Definitief geleverde productie op de prestaties uit de subsidieregeling over 2019.
  • Financiële middelen die u van het CAK over 2019 voor de subsidieregelingen heeft ontvangen, deze informatie kunt u verifiëren met uw eigen gegevens.

De gegevens uit het vaststellingsformulier nemen wij over in onze aanvraag bij Zorginstituut Nederland.

De planning is als volgt

26 februari 2020  Uiterste datum waarop u declaraties voor de subsidieregeling 2019 kunt indienen bij Zilveren Kruis Zorgkantoor
 Begin maart 2020 Zilveren Kruis Zorgkantoor voert een herschikking van de productieafspraken uit (op basis van de ingediende declaraties t/m 26 februari 2020) om passende productieafspraken te maken met als doel om zoveel mogelijk geleverde zorg en behandeling te kunnen vergoeden
 Begin maart 2020 Zilveren Kruis Zorgkantoor stuurt de laatste betaalopdrachten 2019 naar het CAK, de definitieve afspraak over 2019 wordt daarna vastgesteld
 Medio april 2020 U ontvangt een vaststellingsformulier
 Uiterlijk 30 april 2020 Uiterste datum waarop u kunt reageren wanneer het vaststellingsformulier niet juist is, als het vaststellingsformulier juist is hoeft u niet te reageren