Vaststelling subsidieregeling extramurale behandeling 2018

Uiterlijk 1 juli 2019 vraagt Zilveren Kruis Zorgkantoor de definitieve middelen voor de subsidieregeling extramurale behandeling 2018 aan bij Zorginstituut Nederland. Voordat we dat doen verifiëren we onze informatie eerst met u.

Medio april ontvangt u een vaststellingsformulier

U ontvangt medio april 2019 een ingevuld vaststellingsformulier. Dit formulier ontvangt u per e-mail en bevat de volgende informatie:

  • Definitieve budgetafspraak subsidieregeling 2018.
  • Definitief geleverde productie op de prestaties uit de subsidieregeling over 2018.
  • Financiële middelen die u van het CAK over 2018 voor de subsidieregelingen heeft ontvangen, deze informatie kunt u verifiëren met uw eigen gegevens.

De gegevens uit het vaststellingsformulier nemen wij over in onze aanvraag bij Zorginstituut Nederland.

De planning is als volgt

28 februari 2019   Uiterste datum waarop u declaraties voor de subsidieregeling 2018 kunt indienen bij Zilveren Kruis Zorgkantoor
 Begin maart 2019  Zilveren Kruis Zorgkantoor stuurt de laatste betaalopdrachten 2018 naar het CAK, de definitieve afspraak over 2018 wordt daarna vastgesteld
 Medio april 2019  U ontvangt een vaststellingsformulier
 Uiterlijk 30 april 2019  Uiterste datum waarop u kunt reageren wanneer het vaststellingsformulier niet juist is, als het vaststellingsformulier juist is hoeft u niet te reageren