Vanaf 2020 tussentijds aanvragen overeenkomst 2x per jaar mogelijk

Zorgaanbieders die nog geen overeenkomst hebben bij Zilveren Kruis Zorgkantoor kunnen gedurende het jaar een overeenkomst aanvragen. Het beleid voor het tussentijds aanvragen van een overeenkomst wijzigt met ingang van 1 januari 2020.

Tijdens twee periodes mogelijk om tussentijds een overeenkomst aan te vragen voor 2020

Aanbieders kunnen tussen 10 januari en 7 februari 2020 en tussen 16 maart en 17 april 2020 inschrijven via de applicatie voor contractering. Als de aanbieder in aanmerking komt voor een overeenkomst gaat deze in op 1 maart of 1 juni 2020.

Het inkoopbeleid 2018-2020 en aanvulling 2020 blijven gelden

Leest u vooral zorgvuldig de inkoopdocumenten en de voorwaarden waar u aan dient te voldoen bij de aanvraag voor een overeenkomst 2020 Wlz.