Uitstel Verhuisdossier naar 16 oktober 2019

Wij hebben u eerder geïnformeerd over de invoering van het Verhuisdossier. In dat bericht is aangegeven dat het Verhuisdossier in september in gaat. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is besloten om het Verhuisdossier uit te stellen naar 16 oktober 2019.

Vanaf 16 oktober kunt u nieuwe toewijzingen ontvangen

Uw toewijzing wordt ingetrokken en opnieuw toegewezen als een cliënt verhuist is naar een andere zorgkantoorregio. Het is de bedoeling dat u op deze nieuwe toewijzing opnieuw een melding aanvang zorg (MAZ) aanlevert. U hoeft op de ingetrokken toewijzing geen melding einde zorg (MUT) aan te leveren.

Welke cliënten wanneer worden overgedragen is veranderd

Cliëntgroep Intrekking en nieuwe toewijzing
Cliënten die al voor oktober 2019 zijn verhuisd en in 2019 alleen ZIN hebben (gehad)
Vanaf half oktober t/m begin november 2019
Cliënten die voor november 2019 zijn verhuisd en in 2019 pgb of een combinatie van pgb en ZIN hebben (gehad)*
November 2019, deze cliënten krijgen een nieuwe toewijzing met startdatum 1 januari 2020
Cliënten die na oktober 2019 verhuizen en alleen ZIN hebben (gehad) in 2019
30 dagen nadat het zorgkantoor de melding van het BRP krijgt dat de cliënt verhuisd is
Cliënten die in november en december 2019 zijn verhuisd en in 2019 pgb of een combinatie van pgb en ZIN hebben (gehad)*
5 dagen nadat het zorgkantoor de melding krijgt dat de cliënt verhuisd is

* Omdat cliënten met een pgb niet in het lopende jaar overgedragen mogen worden, worden cliënten met een pgb en combinaties van pgb en ZIN altijd per 1 januari van het volgende jaar verhuisd. Dit geldt ook voor cliënten die in het huidige jaar wel een pgb hadden, maar op verhuisdatum alleen ZIN ontvangen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.