Publicatie zorginkoopbeleid 2020 subsidieregeling extramurale behandeling

Het inkoopbeleid voor de subsidieregeling extramurale behandeling is gepubliceerd. De subsidieregeling zelf is gepubliceerd in de Staatscourant.

Meer over de subsidieregeling extramurale behandeling

Dit is het tijdpad

  • Uiterlijk 20 december 2019: Toesturen van de overeenkomst en basis budgetafspraak subsidieregeling EB 2020 voor bestaande contractanten.
  • 17 januari 2020: Deadline retourzending van de getekende overeenkomst subsidieregeling EB 2020 voor bestaande contractanten.
  • 31 januari 2020: Deadline voor aanmelding nieuwe contractanten bij zorgkantoren.
  • Uiterlijk 28 februari 2020: Toesturen van de overeenkomst en basis budgetafspraak subsidieregeling EB 2020 voor nieuwe contractanten.
  • Uiterlijk 13 maart 2020: Deadline retourzending van de getekende overeenkomst subsidieregeling EB 2020 voor nieuwe contractanten

Heeft u hierover vragen?

Neem dan contact op met uw zorginkoper.