Publicatie zorginkoopbeleid 2019 subsidieregeling extramurale behandeling

Het inkoopbeleid voor de subsidieregeling extramurale behandeling is gepubliceerd. De subsidieregeling zelf is gepubliceerd in de Staatscourant.

Meer over de subsidieregeling extramurale behandeling

Dit is het tijdpad

  • Uiterlijk 21 december 2018: Ontvangst van de overeenkomst en basis budgetafspraak subsidieregeling EB 2019 voor bestaande contractanten.
  • 18 januari 2019: Deadline retourzending van de getekende overeenkomst subsidieregeling EB 2019 voor bestaande contractanten.
  • 31 januari 2019: Deadline voor aanmelding nieuwe contractanten bij zorgkantoren.
  • Uiterlijk 1 maart 2019: Ontvangst van de overeenkomst en basis budgetafspraak subsidieregeling EB 2019 voor nieuwe contractanten.

Heeft u hierover vragen?

Neem dan contact op met uw zorginkoper.