Publicatie Nota van inlichtingen Aanvulling 2019 op inkoopkader Wlz 2018-2020

De Nota van inlichtingen van de Aanvulling 2019 op het inkoopkader Wlz 2018-2020 is gepubliceerd. In de Nota van inlichtingen staan de antwoorden op de vragen die gesteld zijn over de Aanvulling 2019 op het inkoopkader Wlz 2018-2020.

Let op: antwoorden op vragen over de extra middelen zijn nog niet meegenomen

De reden hiervoor is dat VWS op 26 juni 2018 in de voorlopige kaderbrief Wlz 2019 voor de extra middelen verpleeghuiszorg wijzigingen bekend heeft gemaakt t.a.v. de vergoeding voor personeelskosten. We streven er naar deze vragen en antwoorden 3 juli 2018 toe te voegen.

Lees de nota van inlichtingen (pdf)

Ga naar alle downloads