Publicatie aanvulling 2020 op inkoopkader Wlz 2018-2020

Het Zilveren Kruis inkoopkader Wlz 2018-2020 blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopkader. U vindt deze in de Aanvulling 2020 op het inkoopkader 2018-2020.

Lees wat voor u van belang is

In de aanvulling 2020 op het inkoopkader leest u wat van belang is voor uw inschrijving. Er is een aparte aanvulling voor gecontracteerde zorgaanbieders en nieuwe zorgaanbieders.

Stel uw vragen over de aanvulling voor 19 juni 2019

Maakt u voor het stellen van uw vragen gebruik van het format. U kunt alleen vragen stellen over nieuw beleid (gearceerde teksten) in de Aanvulling 2020. Het format stuurt u per e-mail op onder vermelding van "Vragen inkoopdocumenten 2020". Uiterlijk 28 juni 2019 plaatsen wij de antwoorden op gestelde vragen in een nota van inlichtingen op onze website.

Bekijk de documenten

Aanvulling 2020 op inkoopkader 2018 - 2020


Bijlagen bij aanvulling 2020 op inkoopkader 2018 - 2020


Nota van inlichtingen


Kwaliteitsbudget