Publicatie aanvulling 2019 op inkoopkader Wlz 2018-2020

Zilveren Kruis Zorgkantoor publiceerde al het Wlz inkoopkader voor 2018-2020. Dit blijft in 2019 van toepassing. Er zijn voor 2019 wel enkele aanvullingen op het landelijk en zorgkantoorspecifiek beleid. Ontwikkelingen vragen hierom.

Lees wat voor u van belang is

In de aanvulling 2019 op het inkoopkader leest u wat van belang is voor uw inschrijving. Er is een aparte aanvulling voor gecontracteerde zorgaanbieders en nieuwe zorgaanbieders.

Stel uw vragen over de aanvulling voor 21 juni 2018

Maakt u voor het stellen van uw vragen gebruik van het format (xlsx). Het format stuurt u per e-mail op onder vermelding van "Vragen inkoopdocumenten 2019". Uiterlijk 29 juni 2018 plaatsen wij de antwoorden op gestelde vragen in een nota van inlichtingen op onze website.

Bekijk de documenten

Aanvulling 2019 op inkoopkader 2018 - 2020


Bijlagen aanvulling 2019 op inkoopkader 2018 - 2020


Nota van inlichtingen


Kwaliteitsbudget


Beleid herschikking en nacalculatie en verantwoording