Definitieve planning nacalculatie 2019

De definitieve planning voor de nacalculatie 2019 is gereed. Lees wat u vóór 1 april 2020 moet doen.

Dit is de planning

31 december 2019   Uiterlijk 31 december publiceren wij de beleidsuitgangspunten en de definitieve procedure voor de nacalculatie van 2019
Voor 1 februari 2020  Voor 1 februari dient u de aanvragen ‘extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen’ bij ons in
Voor 19 maart 2020  Voor 19 maart dient u uw declaraties over 2019 bij ons in
Voor 1 april 2020  Voor 1 april levert u de definitieve nacalculatie bij ons aan
Voor 1 juni 2020  Voor 1 juni dienen wij uw definitieve nacalculatie in bij de NZa

Vóór 1 april 2020 levert u de nacalculatieopgave 2019 bij ons aan

U levert de nacalculatie aan via het NZa-portaal. Als u dit voor 1 april doet, dan dienen wij de nacalculatie voor de sluitingstermijn van 1 juni 2020 bij de NZa in.

Zorg dat uw nacalculatie volledig is

Volledig betekent dat de nacalculatie aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw nacalculatieopgave bevat de gerealiseerde productie over 2019 en overige onderdelen
  • Indien van toepassing bevat uw nacalculatie de kwaliteitsmiddelen 2019
  • U heeft een door de accountant ondertekende controleverklaring toegevoegd
  • Uw accountant staat geregistreerd in het register van de NBA
  • U heeft het ondertekeningsdocument als pdf-bestand toegevoegd. Het is ondertekend door iemand in uw organisatie die tekenbevoegd is
  • Indien van toepassing: er is een toelichting bij de ‘Vragenlijst controleprotocol’ , gewaarmerkt door de accountant
  • Indien van toepassing: er is een toelichting bij de ‘Vragenlijst overige vragen’

Uiterlijk 31 december 2019 publiceren wij het nacalculatiebeleid en de definitieve procedure

In de procedure staat hoe u de verschillende documenten bij ons aanlevert en bij wie u terecht kunt met vragen. Het beleid geeft aan hoe wij de nacalculatieopgaven beoordelen. Dit is gebaseerd op het inkoop- en herschikkingsbeleid van 2019.

Mail ons uw aanvraag extreme kosten voor 1 februari 2020

Maakt u gebruik van de regeling voor ‘extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen’? Stuur uw aanvragen dan voor 1 februari in, zodat wij voldoende tijd hebben om ze te beoordelen. Goedgekeurde aanvragen kunt u in de nacalculatieopgave meenemen. Mail uw aanvragen naar nalevingwlz@zilverenkruis.nl.

Meer lezen over de procedure declareren dure geneesmiddelen voor 2019

Aanvullende informatie: wettelijke eisen aan uw nacalculatieopgave