Vanaf 1 januari 2020 gelden voor de groep Wlz-indiceerbaren dezelfde afspraken als voor andere Wlz- cliƫnten

Cliënten in de groep Wlz-indiceerbaren krijgen nu zorg op basis van een overgangsrecht. Dit overgangsrecht is ontstaan bij de overgang van de AWBZ naar de Wlz in 2015. Wlz-indiceerbaren hebben het recht behouden op hun laatste indicatie met losse functies van vóór de Wlz. De groep bestaat uit zowel cliënten die gebruik maken van Zorg in natura, een pgb of een combinatie van beiden.

Wat verandert er per 1 januari 2020?

De zorg van de groep Wlz-indiceerbaren valt vanaf 1 januari 2020 onder de reguliere Wlz. Dat betekent dat de cliënten niet langer gebruik kunnen maken van de indicatie van vóór de Wlz. Vanaf 1 januari 2020 maken zij gebruik van hun zorgprofiel.

Alle zorgkantoren informeren cliënten binnenkort per brief

Eind mei 2019 stuurt het Zorgkantoor Zilveren Kruis, tegelijk met alle andere Zorgkantoren, de Wlz-indiceerbaren een brief over de veranderingen. Wij hebben het zorggebruik van de cliënten bekeken en aan de hand daarvan ontvangt de cliënt één van de onderstaande brieven:

Brief 1:

Boodschap aan cliënt: De overgang is slechts een administratieve omzetting, de cliënt hoeft zelf niets te doen. De kosten van het zorggebruik passen namelijk binnen het geïndiceerde zorgprofiel of binnen de regeling ‘Extra Kosten Thuis’ (EKT) of Meerzorg voor MPT.

Brief 2:

Boodschap aan cliënt: De overgang is slechts een administratieve omzetting. De cliënt maakt al gebruik van het geïndiceerde zorgprofiel en heeft een beschikking Meerzorg voor het pgb. De cliënt hoeft nu niets te doen, maar moet wel letten op de naderende einddatum van de beschikking Meerzorg.

Brief 3:

Boodschap aan cliënt: De cliënt heeft meer zorg nodig dan binnen het geïndiceerde zorgprofiel past. Vóór 1 juli 2019 nemen we telefonisch contact op met de cliënt om de situatie te bespreken. En om gezamenlijk te komen tot een passende oplossing, waarmee de cliënt ook vanaf 2020 de zorg kan krijgen die nodig is.

Wat wordt er van u verwacht?

Heeft u Wlz-indiceerbare cliënten in zorg die gebruik maken van zorg in natura, en hebben zij meer zorg dan het zorgprofiel biedt? De komende tijd zorgen wij voor het extra budget. Mogelijk moet u in de toekomst voor deze cliënt een aanvraag doen voor Extra Kosten Thuis of Meerzorg. Als dit nodig is nemen wij hierover nog contact met u op. U kunt de cliënten geruststellen en met eventuele vragen naar ons doorverwijzen.

Bewoners van Fokuswoningen

De groep Wlz-indiceerbaren in Fokuswoningen krijgen zorg en ondersteuning in de woning op basis van de subsidieregeling ADL-assistentie. Mogelijk hebben cliënten naast de zorg van Fokus ook zorg van andere zorgaanbieders. Deze zorg en ondersteuning valt op dit moment onder de Wlz. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze extra zorg vanuit de Wmo en Zvw geboden.

Heeft u vragen?

Neemt u bij vragen contact met ons op. Ook op de website van VWS kunt u meer lezen.