Overheveling deel extramurale behandeling naar Zvw

Per 2020 wordt een deel van de geneeskundige zorg voor specifieke patiƫntgroepen (GZSP) overgeheveld naar de zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat om behandeling door de specialist ouderengeneeskunde (SO) en arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Deze behandeling werd de afgelopen jaren geleverd vanuit de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling (SEB). De SEB wordt uitgevoerd door de zorgkantoren.

Het inkoopbeleid 2020 van Zilveren Kruis voor de Zvw is gepubliceerd

Op de website van Zilveren Kruis voor zorgaanbieders (Zvw) vindt u het inkoopbeleid voor het deel van de behandeling dat is overgeheveld vanuit de SEB naar de Zvw. Dit is het beleid dat Zilveren Kruis voert voor haar verzekerden. Bij andere zorgverzekeraars vindt u het beleid dat zij voeren.

Het beleid voor de SEB publiceren wij in het najaar

Een deel van de behandeling die afgelopen jaren onder de SEB viel, blijft daar ook in 2020 nog onder vallen. Voor dat deel publiceren wij net zoals ieder jaar in het najaar het beleid extramurale behandeling. De precieze datum is afhankelijk van het moment waarop VWS de subsidieregeling voor 2021 publiceert.