Overgang iWlz 2.0 naar iWlz 2.1

Het nieuwe jaar staat voor de deur en daarmee ook veranderingen in AZR-NL per 1 januari. Graag informeren we u over de planning bij de overgang. Het landelijk draaiboek van de migratie staat op www.istandaarden.nl

De planning op 30 december

In onderstaand schema is te lezen welk bericht tot welke tijd verstuurd mag worden. Berichten die na de afgesproken tijd bij VECOZO of bij het CAK worden aangeleverd worden geweigerd.

Schema

  • Vanaf 10.00 uur mag het CIZ geen indicatie (IO31) meer sturen
  • Vanaf 11.00 uur mag het zorgkantoor geen toewijzingen (AW33) meer sturen
  • Vanaf 14.00 uur mag de zorgaanbieder geen MAZ (AW35) of MUT (AW39) meer sturen
  • Vanaf 16.00 uur mag het zorgkantoor geen bericht (CA317/CA319) naar het CAK meer sturen

Geen berichten sturen tussen 30 december tot en met 1 januari

Op 2 januari wordt het berichtenverkeer weer opgestart. Voor verdere vragen verwijzen wij u graag naar uw eigen softwareleverancier.