Opschoning van zorgtoewijzingen voor Wlz-indiceerbare cliƫnten met een MPT

Wij controleren op Wlz-indiceerbare cliƫnten met een MPT-toewijzing zonder einddatum.

Intrekking van MPT-toewijzingen zonder einddatum

U ontvangt een intrekking per 31 december 2019 voor een MPT-toewijzing zonder einddatum. Dit is landelijk beleid. Uitzondering hierop zijn cliënten die alleen behandeling krijgen. Daarvoor is de einddatum 31 december 2018.