Ontwikkelbudget

Voor 2018 en 2019 zijn de eerste afspraken gemaakt met zorgaanbieders over plannen die gefinancierd worden vanuit het ontwikkelbudget. Op basis hiervan gaan aanbieders samen aan de slag om verbeteringen te realiseren. Voor enkele regio’s zijn nog middelen vanuit 2018 en 2019 beschikbaar.

We zijn blij met de mooie initiatieven die gestart zijn in de regio’s

In de verschillende zorgkantoorregio’s hebben we afgelopen tijd bijeenkomsten georganiseerd waarin we met zorgaanbieders spraken over de grootste uitdagingen in de regio. We hebben de focus gelegd op knelpunten en oplossingen die op korte termijn gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Deze zijn vastgelegd in ontwikkelplannen. Hoewel het een uitdaging was om in korte tijd tot goede afspraken te komen, is het dankzij gezamenlijke inspanningen toch gelukt. We zijn blij met de mooie initiatieven die hieruit voortkomen. We zien bijvoorbeeld goede initiatieven voor samenwerking rond technologische innovaties en regionale samenwerking rondom ouderen met psychiatrische problemen en dementie. Op onze website vindt u meer informatie hierover.

In 8 regio’s zijn voor 2019 nog middelen vanuit het ontwikkelbudget beschikbaar

Voor de regio’s Apeldoorn/ Zutphen, Drenthe, Flevoland, Kennemerland, ’t Gooi/ Almere, Utrecht, Zaanstreek/ Waterland en Zwolle zijn nog middelen beschikbaar. Zorgaanbieders uit deze regio’s krijgen de mogelijkheid om alsnog plannen in te dienen om gezamenlijk regionale knelpunten aan te pakken. De gestelde eisen voor een aanvraag blijven ongewijzigd, nadere informatie hierover vindt u in het inkoopkader.

Aanbieders uit deze regio’s krijgen tot 1 mei 2019 de mogelijkheid om plannen in te dienen

Als u een plan in wilt dienen vragen wij u dit uiterlijk 1 mei 2019 te doen, zodat de middelen in het 2e deel van 2019 ingezet worden. U kunt een plan aanleveren bij uw zorginkoper. Als er overeenstemming is over het plan wordt de afspraak over het ontwikkelbudget vastgelegd. De financiële afspraak maken we definitief bij de herschikking in 2019. We kijken uit naar uw plannen en hopen opnieuw op mooie initiatieven die kwaliteit van zorg te verbeteren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw inkoper

Als u vragen heeft over het ontwikkelbudget of over het indienen van een plan neemt u dan contact op met uw inkoper.