Onderbouw uw aanvragen aangepaste zorgtoewijzing (AAT) voor zorg thuis op een zorgprofiel (SG)LVG

In het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 is beschreven dat zorg thuis op een (SG)LVG niet zomaar meer is toegestaan. Daarom vragen wij u om vanaf 1 januari 2019 uw AAT voor zorg thuis op een zorgprofiel (SG)LVG te onderbouwen.

De zorg thuis op een (SG)LVG wordt na een AAT in de meeste gevallen onterecht automatisch toegewezen

Helaas is ons systeem nog niet aangepast. Tot het systeem is aangepast maken wij gebruik van een workaround.

U krijgt na toewijzing voor zorg thuis op een (SG)LVG een intrekking van de zorgtoewijzig en een notitie

Na intrekking van de zorgtoewijzing krijgt u een notitie met uitleg waarom de toewijzing is ingetrokken. Als de AAT niet automatisch is toegewezen krijgt u ook een notitie van ons. In de notitie vragen wij om uw AAT te onderbouwen.

Om het proces te versnellen kunt u naast de AAT alvast een notitie met uw onderbouwing sturen

Leest u het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 hoofdstuk 3.2 (bullit 3 en 4). In de notitie legt u uit waarom u een MPT of VPT aanvraagt op een zorgprofiel (SG)LVG. Ook geeft u aan voor welke periode de zorg thuis nodig is.

Nadat uw onderbouwing is beoordeeld krijgt u de zorg toegewezen of krijgt u een afwijzing via het notitieverkeer

De toewijzing die u krijgt nadat de onderbouwing is verstuurd is de definitieve toewijzing. Wanneer de zorg niet toegewezen wordt, krijgt u van ons een uitleg via het notitieverkeer.