Onafhankelijke cliƫntondersteuning en cliƫntenvertrouwenspersoon in 2020

Graag informeren wij u over de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning en cliëntenvertrouwenspersoon in 2020.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Organisaties met wie wij een contract hebben voor onafhankelijke cliëntondersteuning sturen wij uiterlijk 1 juni 2019 een brief over de inkoopronde 2020. Uiterlijk 16 september 2019 ontvangen deze aanbieders de (voorlopige) financiële afspraak. Voor 2019 kunt u zich tot 1 augustus 2019 17.00 uur aanmelden voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij maken uiterlijk 16 september 2019 bekend welke organisaties wij contracteren.

Lees meer

Cliëntenvertrouwenspersoon

Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, vallen vanaf 1 januari 2020 onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Vanaf dat moment hebben deze mensen wettelijk recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Veldpartijen bereiden zich in 2019 al voor op komst van de CVP. De inkoop van CVP 2020 vraagt om een bijzondere inkoopaanpak.

Lees meer