Nieuwe protocollen bovenbudgettaire hulpmiddelen Wlz zijn beschikbaar

Om in te spelen op ontwikkelingen passen wij de protocollen voor de bovenbudgettaire hulpmiddelen in de Wlz jaarlijks aan.

Om in te spelen op ontwikkelingen passen wij de protocollen voor de bovenbudgettaire hulpmiddelen in de Wlz jaarlijks aan. Bekijk de nieuwe protocollen en lees meer over de belangrijkste wijzigingen.

Algemene verstrekkingsvoorwaarden bovenbudgettaire hulpmiddelen Wlz 2019 (pdf)
Algemene verstrekkingsvoorwaarden mobiliteitshulpmiddelen Wlz 2019 (pdf)

Werkwijze voor overname van rolstoelen vanuit de WMO is gewijzigd

Het is niet langer nodig dat een zorginstelling als intermediair optreedt voor de betaling. Zilveren Kruis heeft hiervoor afspraken gemaakt met de depothouder Kersten Hulpmiddelenspecialist.

Wij pasten de richtlijnen voor communicatie bij onterechte leveringen aan

Soms vindt levering van een hulpmiddel plaats na het intrekken van een indicatie of het overlijden van een klant. In deze situaties is tijdige en zorgvuldige communicatie naar alle partijen, waaronder het zorgkantoor, van essentieel belang. De richtlijnen hiervoor zijn aangescherpt, zodat wij de rechtmatigheid van de levering goed kunnen beoordelen.

Het protocol productveiligheid en aansprakelijkheid Wlz 3-2017 blijft van kracht

Later in 2019 volgt een update in nauwe samenwerking met Firevaned. Sinds 2019 is de lijst met veilige rolstoelcombinaties te vinden op de website van Firevaned. Wij publiceren op onze website een overzicht van het standaardpakket. De lijst wordt periodiek geactualiseerd.

Ook het protocol werkinstructie afkeuren depotrolstoelen blijft van kracht

Dit protocol is in februari 2019 al geactualiseerd en gepubliceerd.