Nieuwe percentages rekenmodule 2019

De rekenmodule 2019 (xlsx) kan andere percentages aangeven dan de rekenmodule 2018. Met ingang van 2019 zijn zowel voor pgb als MPT de basisbudgetten van de zorgprofielen opgehoogd met 3,63 procent. Bovendien heeft de NZa de tarieven voor de prestaties uit de beleidsregel modulaire zorg naar boven of naar beneden bijgesteld. Beide wijzigingen zijn in de rekenmodule 2019 doorgevoerd. Voor dezelfde zorg geeft de rekenmodule 2019 daardoor soms andere percentages.

Geef niks door als er niks verandert

Verandert de situatie of zorgvraag van de klant niet? Dan hoeft u niets door te geven. Heeft u in 2018 zorg of percentages aangevraagd en blijft de zorgsituatie precies hetzelfde? Dan hoeft u de percentages niet te wijzigen naar aanleiding van de nieuwe tarieven en rekenmodule 2019.

Geef door als er iets verandert

Verandert de situatie of zorgvraag van de klant? Dan vragen wij u om dit door te geven. Vult dan de rekenmodule 2019 in met de nieuwe situatie. En vraag de nieuwe percentages aan met een AAT. Dit geldt ook voor situaties waarin een klant een MPT of pgb heeft.

Geeft de rekenmodule 2019 >100%?

Verandert er iets in de situatie of zorgvraag van de klant? En geeft de rekenmodule 2019 >100%? Dan geldt het reguliere proces. Mogelijk kunt u gebruik maken van de behandelcomponent, Extra Kosten Thuis (EKT), de ademhalingstoeslag, het extra budget voor Gespecialiseerde Verpleging (GVP) of Meerzorg. Of misschien is uw klant actief wachtend, Wlz-indiceerbaar of heeft hij oude rechten. In het Voorschrift zorgtoewijzing vindt u meer informatie over deze mogelijkheden voor extra budget en de aanvraag hiervan.

Verblijf of VPT & dagbesteding andere aanbieder

Wij keuren >100% goed

Bij Verblijf of VPT met dagbesteding door een andere aanbieder keuren wij >100% goed. Het percentage mag in 2019 hoger zijn dan 100% doordat de tarieven voor dagbesteding in 2019 hoger zijn. Deze aanvragen keurt het zorgkantoor niet goed voor de V&V en (SG)LVG indicaties omdat de zorgtoewijzing niet gesplitst kan worden over twee aanbieders.

Verblijf of VPT & behandeling andere aanbieder

Rekenmodule nodig voor aanvraag

Voor de aanvraag van >100% bij Verblijf of VPT met behandeling door een andere aanbieder is de rekenmodule nodig. Behandeling naast Verblijf of VPT is kortdurend. Controleert u daarom eerst of de aanvraag gemiddeld over het jaar ook boven 100% uitkomt. Is dit het geval? Stuurt u dan de rekenmodule met motivatie voor de behandeling via het notitieverkeer. Uw aanvraag wordt beoordeeld.

Heeft u nog vragen?

Dan horen wij dat graag!