Nieuwe leveringsvorm Deeltijdverblijf per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 wordt de nieuwe leveringsvorm deeltijdverblijf (DTV) ingevoerd. Met deze wetswijziging krijgen cliënten de kans om thuis én in een instelling te wonen. Onder hoofdstuk 4.3  in het ‘Voorschrift Zorgtoewijzing’ kunt u meer lezen over deeltijdverblijf. 

Wanneer is er sprake van deeltijdverblijf?

Van DTV is er sprake als een cliënt gemiddeld per week over een langere tijd 3,5, 4 of 4,5 etmalen verblijft en de rest van de week zorg thuis ontvangt. Het gemiddelde aantal etmalen per week verblijf wordt vastgesteld door het aantal etmalen verblijf per twee weken door twee te delen. Dat moet structureel meer dan 6 en maximaal 9 etmalen per twee weken zijn. In de praktijk is dit meestal week op week af waarbij twee cliënten één kamer delen. De zorg thuis kan in MPT en/of pgb geregeld worden. Is er sprake van 3 etmalen of minder, dan valt dit onder logeren en niet onder deeltijdverblijf.

Eigen bijdrage en DTV

De eigen bijdrage kan veranderen bij DTV. Dit hangt af van het gemiddelde aantal etmalen verblijf per week:

  • 3,5 etmalen: lage intramurale eigen bijdrage
  • 4 en 4,5 etmalen: hoge intramurale eigen bijdrage

Wilt u bij de cliënten waarvoor u vanaf 1 januari DTV wilt leveren zo vroeg mogelijk in januari de toewijzing aanvragen?

Zo krijgt de cliënt ook zo snel mogelijk de juiste eigen bijdrage opgelegd. Informeer de cliënt ook over de wijziging in de eigen bijdrage.

Deeltijdverblijf aanvragen?

Omdat het een nieuwe leveringsvorm is, beoordeelt het zorgkantoor deze aanvragen altijd handmatig. U dient een eerste aanvraag in via het notitieverkeer met hierin als bijlage de rekenmodule en een ingevuld adviesformulier. In het Voorschrift Zorgtoewijzing staat meer uitleg over de aanvraag van DTV in de rekenmodule. Een wijziging op een toewijzing DTV vraagt u aan via de AAT.

Dossierhouderschap

De DTV aanbieder is de dossierhouder en regelt het deeltijdverblijf namens de verblijfsaanbieder en thuiszorgaanbieders. Er is geen coördinator zorg thuis (CZT). Is er al een toewijzing voor verblijf (voor wachtlijstregistratie) dan is die verblijfsaanbieder tijdens deeltijdverblijf dus geen dossierhouder.