Nieuw voorschrift zorgtoewijzing per 1 april 2018

Vanaf 1 april 2018 zijn alle wijzigingen ten aanzien van iWlz 2.0 van kracht. Dit betekent een aangepast voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule.  

Hieronder vindt u het nieuwe voorschrift zorgtoewijzing. Het voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2018 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren.

Bekijk het nieuwe voorschrift

Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 – versie vanaf 1 april 2018 (pdf)

Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 – oplegnotitie 2018 (pdf)