Nieuw Voorschrift zorgtoewijzing & adviesformulier en rekenmodule in 2019

Vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Voorschrift zorgtoewijzing 2019. Het voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2019 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren. Ook geldt er vanaf 1 januari een nieuwe versie van het adviesformulier en de rekenmodule.

Bekijk het nieuwe Voorschrift zorgtoewijzing 2019

Dit zijn de aanpassingen in 2019

In het voorschrift zijn de aanpassingen grijs gearceerd. In de nieuwe versie zijn aanpassingen aangebracht in de teksten over:

  • (SG)LVG
  • Nieuwe regeling meerzorg intramuraal en geclusterd VPT, zie ook Bijlage I
  • Aanlevertermijn wachtlijststatus
  • Wijziging in MUT overplaatsing
  • Aanvragen EKT vereenvoudigd
  • Overbruggingszorg thuis na overdracht uit een ander domein
  • Verduidelijking wachtlijstbeheer

Nieuwe rekenmodule geldig vanaf 1 januari 2019

In de rekenmodule zijn de ZIN en PGB tarieven van 2019 verwerkt.

Bekijk de nieuwe versie van de rekenmodule