Nieuw team Zicht op Zorg belt u op

Team Zicht op Zorg is gestart bij het Zorgkantoor. Misschien krijgt u binnenkort een medewerker aan de telefoon.

Wij vragen actief hoe het met onze klanten gaat

Hoe het gaat met onze klanten willen wij graag weten. Sinds juni 2018 benaderen wij klanten daarom actief. We bellen met klanten die wachtend zijn op een zorgaanbieder naar voorkeur en vragen hen hoe het gaat. Het doel daarvan is om te volgen of de thuissituatie nog verantwoord is, de klant tevreden is met de (hoeveelheid) zorg die hij of zij krijgt en of de leveringsstatus nog aansluit bij de wens en zorgvraag van de klant. Het is mogelijk dat een wens of behoefte voor verblijfszorg ontstaan. Daar moet op tijd op gereageerd worden.

Soms willen wij de situatie met u bespreken

Wij bespreken de situatie met een naaste of mantelzorger als dat mogelijk is. Het kan ook voorkomen dat we contact zoeken met de dossierhouder, coördinator zorg thuis, betrokken zorgaanbieder of andere betrokkene zorgprofessional. Ook bemiddelen wij in sommige gevallen onze klanten naar de noodzakelijke WLZ-zorg en nemen we contact op met de voorkeursaanbieder. Het uitwisselen van informatie over onze klanten doen wij natuurlijk in overeenstemming met de privacywetgeving.

Goede samenwerking is belangrijk

Door goede samenwerking met u hopen we betere zorg op maat te kunnen bieden aan onze gezamenlijke klanten. Meer weten over onze taken en verantwoordelijkheden? Bekijk dan hoofdstuk 5 Cliëntondersteuning van het voorschrift zorgtoewijzing (pdf).