Nacalculatie en verantwoording 2019

Na afloop van het kalenderjaar worden de aanvaardbare kosten per zorgaanbieder via de nacalculatie definitief vastgesteld. In het beleid nacalculatie en verantwoording 2019 leest u meer over de tijdslijnen, uitgangspunten en de indieningsprocedure.