Motie over reparatie kwaliteitsbudget 2020 aangenomen

De Tweede Kamer heeft een motie (pdf) aangenomen, waarin VWS in overleg met ZN en Actiz is gevraagd om aanpassingen te doen in het beleid rondom kwaliteitsbudget rondom PNIL/verzuim. Afgelopen maanden is geconstateerd dat de afspraken over het kwaliteitsbudget 2019 en het aanvullende inkoopbeleid onbedoeld tot een lager kwaliteitsbudget leiden bij zorgaanbieders die inzetten op een daling van het ziekteverzuim en (mede daarmee) het omzetten van zorgpersoneel dat niet in loondienst is (PNIL) naar zorgpersoneel wel in loondienst.

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die de regering verzoekt dit effect in overleg met ZN en Actiz te repareren bij de afspraken over het kwaliteitsbudget 2020 en deze reparatie te laten terugwerken tot 2019. De motie Bergkamp cs stelt dat de huidige afspraken over het kwaliteitsbudget en de verantwoording daarover nu onbedoeld tot een lager kwaliteitsbudget leidt voor deze zorgaanbieders. Terwijl zij wel een betere kwaliteit van zorg en een grotere doelmatigheid kunnen realiseren door een grotere continuïteit in de zorgverlening en lagere loonkosten.

Geen impact op afspraken kwaliteitsbudget 2019

ZN is nu samen met zorgkantoren in overleg met partijen (VWS, Actiz) over de wijze waarop hier invulling aangegeven kan worden. De uitkomsten worden meegenomen bij de afspraken over het kwaliteitsbudget 2020 en werken terug tot 2019. Het heeft daarom nu geen impact op de afspraken die gemaakt worden over het kwaliteitsbudget 2019.